November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Book
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click


Wie is de moeder van Alicia?En wie waren haar grootouders?
Een gesprek met Wim Dankbaar

Waarom ineens dit onderzoek naar de moeder van Alicia?

Een paar maanden geleden kwam ik in verband met de Deventer moordzaak in contact met een man die mij de hypothese gaf dat Alicia's moeder de dochter is van Wernher von Braun en Hanna Reitsch. Hij bleek daarvoor een flink aantal aanwijzingen te hebben. Ik vond het interessant om dat verder te onderzoeken en eventueel bevestiging voor te krijgen. Ik hou nu eenmaal van secret history en coverups. De Kennedy zaak is een coverup, de Deventer moordzaak is een coverup, en dit ook. Het feit dat zowel Bernhard als Alicia nogal mysterieus deden over haar moeder, moet toch een reden hebben. Te meer omdat Bernhard helemaal niet moeilijk deed over de moeder van Alexia, zijn tweede buitenechtelijke dochter. We weten gewoon wie dat is. Als de moeder van Alicia de buitenechtelijke dochter is van de raket specialist en de testpilote van Hitler, dan kan ik me wel voorstellen dat Bernhard dat niet aan de grote klok wilde hangen. Aan de andere kant vind ik het ook niet zo comprommiterend dat het geheim moet blijven. Zowel Von Braun als Hanna Reitsch hebben na de oorlog nog succesvolle carrieres gehad. En wat kan Alicia er aan doen als dat haar opa en oma zijn?

Geeft dit in jouw ogen een extra bewijs dat Bernhard in contact stond met de nazi's en op welke aanwijzigingen doelt de man?

Ik zie Bernhard als een opportunist en een fascinerende figuur met veel macht achter de schermen. Met recht de koning van Nederland. Voordat hij Juliana trouwde lag zijn symphatie bij het Nazi regime, dat geloof ik zeker. Niet zo verwonderlijk ook want dat gold voor de meerderheid van de Duitsers. Er zijn ook wel de nodige bewijzen van. Bernhard had nu eenmaal overal contacten en gebruikte die naar gelang hem goeddunkte. Hij had natuurlijk ook goeie contacten met de CIA, die na de oorlog Nazi's recruteerde voor de eigen gelederen. Een bekend voorbeeld is Wernher von Braun zelf, die de grote man bij NASA werd, maar ook zijn baas Walter Dornberger. Minder bekend zijn Heinrich Müller, de Gestapo chef, en Reinhard Gehlen, de chef van Hitler's geheime dienst. Müller is niet zeker en wordt ontkend door de CIA, net zoals ze ontkennen dat Lee Harvey Oswald CIA was, maar er zijn wel een aantal interessante documenten. Gehlen is persoonlijk naar Washington gevlogen door Generaal Walter Bedell Smith, de latere CIA baas. Dat was een boezemvriend van Bernhard. Op dat niveau denken ze niet zo zwart/wit. Dat is meer iets voor het plebs. Men kijkt wat opportuun is voor het eigen belang. Vergeet ook niet dat Bernhard de initiatiefnemer was voor de geheime Bilderberg conferenties, waar de groten der aarde jaarlijks bij elkaar komen zonder dat de pers daar ook maar met een woord over rept. Dat fenomeen zal ik wel nooit begrijpen.

Het is zeer aannemelijk dat Bedell Smith ook Alicia's moeder naar Amerika heeft gehaald voor Wernher von Braun. Dat is dan gebeurd in 1952 via Mexico City, waar Bernhard haar heeft ontmoet. Wat in ieder geval vaststaat, is dat de CIA in 1947 von Braun toestemming gaf om in Duitsland met zijn nichtje te trouwen en naar Amerika mee terug te nemen. Dat is natuurlijk al heel opvallend, want Maria von Quistorp was de dochter van zijn moeder's broer en bovendien pas 18 jaar. Na twee jaar in Amerika had hij haar dus niet gezien sinds zij 16 was. Zelf was hij 35, 17 jaar ouder, dus dat huwelijk lijkt wat meer redenen te hebben gehad dan pure liefde. De theorie is nu dat dit een voorbereiding was om ook zijn dochter naar Amerika te halen, die waarschijnlijk in hetzelde gezin als Maria is grootgebracht. Door de tante dus van Wernher, die met de broer van zijn moeder was getrouwd.

Ik raak een beetje de weg kwijt. Maria von Quistorp is dus de moeder van Alicia?

Nee, Maria von Quistorp is de vrouw van Wernher von Braun, maar ook zijn nichtje. Nu is ze dus weduwe Maria von Braun want ze leeft nog steeds in Alexandria, Virginia. De moeder van Wernher von Braun was Emmy von Quistorp. De Von Quistorps waren een adelijk bankiersgeslacht. Emmy had een broer, Alexander von Quistorp, die getrouwd was met Theda von Falkenhayn, en daar is Maria weer de dochter van.

De moeder van Alicia is dus niet Maria. Van de moeder van Alicia weten we alleen dat ze ook Alicia heet. Laten we haar maar even Alicia I noemen. Dat weten we van een vriend die met jonge Alicia heeft samengewoond, ene Dennis Salter. Ik denk dus dat Alicia I de buitenechtelijke dochter is van Wernher von Braun en Hanna Reitsch. Zij zou zijn voortgekomen uit een niet geplande zwangerschap van Hanna Reitsch in de zomer van 1931 of 1932 toen Wernher en Hanna beiden zweefvlieglessen volgden in Grunau. Ze waren toen allebei 18 of 19 jaar. Dit probleem is binnen de familie von Quistorp opgelost bijvoorbeeld door het kind te plaatsen in het gezin van Maria, bij Alexander en Theda. De moeder van Wernher, Emmy von Quistorp, kan ook, maar die had al veel oudere kinderen, dus dat zou opvallen. De hypothese is dus dat Alicia 4 of 5 jaar jonger was dan Maria en als "zusje" is opgegroeid met Maria. Maria is dus een nichtje van Wernher, en werd later zijn vrouw. Alicia I is zijn dochter. Het is voor de beginneling inderdaad een ingewikkeld zootje. Snap je het nu? De naam Alicia is overigens door Bernhard verzonnen, zo is zij natuurlijk niet opgegroeid in Duitsland. Dat is geen Duitse voornaam. Overigens kun je er ALIas van de CIA in herkennen. Dat zou typisch iets voor Bernhard zijn. Toch een soort hint. Net als De Bielefeld. Dat is ook geen Duitse naam maar wel de plaats waar Bernhard vandaan komt. Met het woordje "de" ervoor vernederlandst hij het wat. En dan zit zijn eigen naam Von Lippe Biesterfeld er nog bijna in. Het lijkt op een speelse indicatie naar zijn roots.

Weet je wat ik ook typisch Bernhard vind? Dat hij pas na zijn dood het bestaan van Alicia onthult. Een soort triomf is dat. "Kijk eens, daar zijn jullie mooi nooit achter gekomen!" Maar als je dan vervolgens zegt dat haar moeder met rust gelaten moet worden, tja, dan lok je het zelf uit. Daar wil ik dan wel even mijn tanden inzetten, want daar zit kennelijk nog een geheim dat Bernhard nog steeds niet wil onthullen. Als een publieke figuur als Bernhard zijn geheimen maar half wil prijsgeven, tegen de wens van Beatrix en de RVD in, dan moet hij ook niet gek op kijken dat journalisten, historici, of mensen zoals ik, daar verder in duiken.

Welke carriere heeft de moeder van Alicia gemaakt en hoe oud was de moeder van Alicia nu precies toen zij van haar in verwachting raakte en is er wat meer te zeggen hoe Bernhard haar ontmoet heeft?

De belangrijkste aanwijzing voor het verhaal komt van Alicia zelf. Zij heeft in een interview met HP/de Tijd gezegd dat haar moeder "een Duitse pilote" was. Maar niemand heeft zich blijkbaar afgevraagd hoe je in 1952, vlak na de oorlog, een Duitse pilote kon zijn? Laat staan op die leeftijd. Als de hypothese klopt dan is ze in 1932 geboren en was dus slechts 19 jaar. Bovendien lag de vliegtuigindustrie in het naoorlogse Duitsland op zijn gat, er was een vliegverbod, je kon eenvoudig geen pilote worden. Los daarvan, hoe groot is de kans dat je in 1952 een vrouwelijke pilote bent? Wat Alicia bedoelde, is dat haar moeder Duitse was en later, in Amerika dus, pilote is geworden. Dat je moeder een beroemde pilote is, is dan een goede reden om ook pilote te willen worden. Hoe meer details je onderzoekt, voor zover ze bekend zijn, hoe meer alles lijkt te kloppen.

Waar en wanneer heeft Bernhard haar dan leren kennen, en hoe oud was zij toen?

In 1947 haalt Wernher Maria naar Amerika door met haar te trouwen, en in 1951 laat hij Alicia komen. Via Mexico City, al waar Bernhard kennelijk van haar gecharmeerd raakt. Dat moet niet zo moeilijk zijn geweest, want die hield wel van vrouwelijk schoon rond de 20. Bovendien bewoog hij zich alleen in kringen van gelijke klasse. Tel daar ook zijn bewondering voor Hanna Reitsch bij en hun gemeenschappelijke passie voor vliegen, dan heb je gauw een vonk. In 1951 wanneer Alicia II verwekt wordt, was haar moeder dus 18 of 19 en Bernhard 41. Alicia zegt zelf in het HP/de Tijd interview dat haar moeder 21 was toen ze Bernhard leerde kennen. Dat is opvallend genoeg net de meerderjarige leeftijd, en ik denk dus dat ze hier de waarheid verbloemt. Bernhard kreeg al genoeg over zich heen toen bekend werd dat de moeder van Alexia ook minderjarig was, dus ik kan me voorstellen dat Alicia het daarbij wil houden.

Wim, eerst zeg je dat de moeder van Alicia ook Alicia heet en daarna zeg je dat deze naam door Bernhard verzonnen is. We hebben dus nog steeds geen naam van de moeder van Alicia. Klopt toch?

Ja en nee, het één is niet in tegenspraak met het ander. Ze heet Alicia de Bielefeld sinds Bernhard en de CIA haar een nieuwe identiteit hebben gegeven. Alicia de Bielefeld is ook de naam van de moeder. Dat weet ik zeker.

Hoe weet je dat zo zeker?

Omdat ik op het Internet een entry heb gevonden dat ene Alicia De Bielefeld in 1968 getrouwd is geweest met ene Gerald Borden. Ik ben toen gaan googelen naar deze Gerald Borden. Het blijkt een orthodontist te zijn die nu al 38 jaar getrouwd is met Ann Mccrea, een aardige dame die ook actrice geweest is in onder andere de Donna Reed show uit de jaren zestig. Toen ik haar belde, Gerald was niet thuis, bevestigde zij dat Gerald een jaar getrouwd is geweest met Alicia de Bielefeld. De dochter noemde zij "young Alicia", dus zo weet ik dat de moeder ook zo heet, en eigenlijk is dat ook het meest logische. Omdat het huwelijk zo kort duurde, en ze in Nevada getrouwd zijn, vroeg ik haar of het op een of andere manier gearrangeerd was. Zij ontkende dat, volgens haar was het gewoon "love". In elk geval kon Gerald mij niet meer vertellen, want hij had sinds de scheiding nooit meer contact met haar gehad, zo vertelde ze mij. Het verhaal over Bernhard en Alicia had ze uit de media vernomen.

Maar het was wel weer interessant om te ontdekken dat Gerald Borden behalve tandarts, ook een vlieginstructeur en een eigenaar van een leasemaatschappij voor vliegtuigen was geweest. Zo heeft hij waarschijnlijk Alicia leren kennen, in Los Angeles. Ze was immers pilote.

En dan is er nog iets. Als je op USSearch.com Alicia de Bielefeld intikt dan rollen er 4 matches uit. Op het eerste gezicht lijkt dit alllemaal dezelfde persoon, maar het is kunnen er ook twee zijn. Dat kun je zien aan de address history. De ene Alicia, woonachtig in Fairfax, heeft een address history van twee adressen, één in Fairfax en éen in Los Angeles. Dit is Alicia II. Het klopt want zij is in Los Angeles opgegroeid en woont sinds de jaren 70 in Fairfax. Maar er is ook een Alicia de Bielefeld in San Rafael, dat is een plaatsje op een paar kilometer van Fairfax. Deze Alicia heeft een address history van slechts één adres, het adres in San Rafael. Ze worden door USSearch dus als twee verschillende personen gezien. Als je voor een paar dollar de gedetailleerde records opvraagt, dan blijkt het adres in San Rafael Oakmont Avenue 97 te zijn. Een vrij groot huis, je kunt erop inzoomen met Google Earth, dat in januari 2006 voor 1,3 miljoen dollar is gekocht van ene Ole Christensen. Voor de rest staat er in de records helemaal niets. Geen geboortedatum, geen leeftijd, geen familieleden, geen huwelijkshistorie, geen scheidingen, geen telefoon, zelfs geen verdere address history. Dat zijn data die je normaal gesproken wel krijgt. Ik heb zoiets slechts één keer eerder meegemaakt, toen ik de records van James Files op vroeg, dat is de man die zegt JFK doodgeschoten te hebben. Dit is dus een dame zonder verleden. Dat is natuurlijk heel gek, helemaal voor iemand die in 2006 in staat is een duur huis te kopen. Want zelfs bij de andere Alicia krijg je meer gegevens, zoals bijvoorbeeld de leeftijd en een ouder adres.

Verder heb ik met die Ole Christensen gesproken. Dat is de verkoper van het huis in San Rafael. Die staat gewoon in Whitepages.com. Hij was niet erg spraakzaam, maar ik kon hem nog wel vragen of de dame in kwestie in de 70 was. Hij zei toen "she is nowhere near that old". Ook heb ik inmiddels begrepen dat het huis nog niet bewoond is en opgeknapt wordt, dus dat maakt het aannemelijker dat Alicia II het huis heeft gekocht. Waarschijnlijk voorgefinancierd van de erfenis die ze gaat krijgen. Maar dat maakt het nog vreemder dat er helemaal niets te vinden is over haar moeder, terwijl we van de huwelijksakte uit 1968 weten dat zij ook Alicia de Bielefeld heet. Er is geen enkel openbaar record. Dit kan niet anders betekenen dat er een hogere macht in het spel is.

Okay, het is duidelijk dat je erin gedoken bent. Heb je nog meer kunnen vinden?

Nou ja, ik wilde natuurlijk het liefst Alicia zelf spreken, want ik vraag me af of ze eigenlijk zelf wel weet wie haar grootouders zijn. En of ze het wil weten. Ze zegt namelijk in het HP interview dat ze veel over haar eigen verleden niet weet: "Ik had het gevoel dat ik zowel van mijn vader als mijn moeder nooit eerlijke antwoorden kreeg". Maar niemand wil me haar nummer geven. Ik heb haar twee brieven gestuurd, maar die heeft ze niet beantwoord.

Een andere route was Maria von Braun. Die moet ook van de hoed en de rand weten als het verhaal klopt. Ik heb geprobeerd haar nummer vinden, maar zij staat niet in de white pages. Maar de familie von Quistorp heeft een uitgebreide stamboom-website www.quistorp.de. Die wordt gerund door Achim von Quistorp. Dus die heb ik gebeld en hem uit de doeken gedaan waarom ik Maria wilde spreken. Eerst vroeg ik hem of ze nog leefde. Hij zei toen dat hij zo'n beetje om de dag met zijn tante telefoneerde en dat ze "in good health and spirits" was. Toen ik hem de hypothese vertelde, moest hij lachen. "These gossip stories get more amusing all the time" zei hij. Ik zei hem dat ik dat best vond en dat hij wellicht gelijk heeft, maar of hij het toch maar even wilde checken met zijn tante, al was het om de "gossip" uit de wereld te helpen. Achim beloofde dat te doen en mij een "fair and honest answer" terug te geven. Nou, ik wacht er nog steeds op sinds 23 april.

Achim kent dit familiegeheim natuurlijk niet, maar je kunt er donder op zeggen dat hij zoals beloofd, zijn tante heeft geinformeerd. Dan vind ik het opmerkelijk dat er geen antwoord komt. In plaats daarvan gaat hij mij vragen stellen.

En dan heb ik hem tig keer gevraagd: Does your aunt want to comment to you on the story? Soms kun je meer afleiden uit wat er niet gezegd wordt, dan uit wat er wel gezegd wordt. Misschien probeert hij er in opdracht van zijn tante achter te komen wat ik weet. Van het hoongelach is in elk geval weinig meer over. Maar de ontkenning komt ook niet. Ik heb hem deze webpage gestuurd. Weet je wat hij zei?

Dear Wim,

thanks for the link. But unfortunately, I do not understand dutch sufficiently.

Best regards,

Achim


Moet je effe laten bezinken: Achim is helemaal loaded, hij komt uit een rijke adelijke familie, hij leidt een investment company, is hoog opgeleid, heeft een uitgebreide website over zijn familie, .... maar nu heeft hij geen interesse om kennis te nemen van dit familiegeheim? Met het excuus dat hij geen Nederlands kent? Terwijl hij zo iedereen kan aanspreken om het even te vertalen? Hij vraagt mij zelfs niet eens om het even in het Duits of Engels te vertalen. Terwijl hij dondersgoed weet waar het om gaat. Weet je wat een logische reactie zou zijn? Zeg Wim, met dit soort nonsens moet je wel ophouden. Ik heb met mijn tante gesproken, en er klopt helemaal niks van. Ze weet echt niet waar je het over hebt.

Je komt dus tot je conclusie door circumstancial evidence, maar een keihard bewijs heb je niet?

Nee dat klopt, ik zeg nadrukkelijk dat het niet per se waar hoeft te zijn. Maar alle details wijzen wel in die richting. En ik kan niet bedenken met welke andere "Duitse pilote" Bernhard de koffer in zou duiken. Dat kan nooit zomaar iemand geweest zijn. CIA, vliegen, defensie, Wernher von Braun, geheime afspraken, het zijn allemaal dingen, die zowel bij de moeder van Alicia als Bernhard passen. En als het niet waar is, ben ik zeer benieuwd wie dan wel de ouders van Alicia's moeder zijn. En wat de reden voor de geheimzinnigheid is. Dit is in elk geval een goede reden. Tot nu toe vind ik het een fascinerende hypothese, waar ik geen gaten in kan slaan. Integendeel. Werkelijk alles lijkt te kloppen. Kijk, Alicia vertelt bijvoorbeeld dat ze op jonge leeftijd door haar moeder werd opgepakt, want die moest en zou opeens in Azië gaan wonen. Het land in Azië zal India zijn. Want wie zat er in India in 1959? Hanna Reitsch. Zij zette daar een vliegschool op uitnodiging van de minister president. Ik denk dus dat Alicia's moeder haar eigen moeder volgt.

Astrid Theunissen van HP/de Tijd heeft Alicia gevraagd of de naam Hanna Reitsch haar wat zegt. "Die ken ik niet", was het antwoord. Moet je nagaan, Hanna Reitsch was de enige Duitse pilote voor, tijdens en na de oorlog, je moeder is ook een Duitse pilote, en dan heb je nog nooit van de beroemde Hanna Reitsch gehoord? Dat is toch bijna onmogelijk?

Alicia heeft roodachtig haar. Kijk op de website van de Von Quistorps. Genoeg rood haar daar. De dame met rode broek uiterst rechts lijkt zelfs wat op Alicia. Dit gen kan overgedragen zijn door Wernher. Ik vind ook dat Alicia wel op Hanna Reitsch lijkt. Dezelfde mond, dezelfde lippen en gezichtslijnen. Alicia is 1,59. Bernhard was een grote vent. Waar komt dat kleine gen vandaan? Hanna Reitsch was 1,54. Een onderdeurtje. Zie de foto's van Hanna.

Ik durf te wedden dat Alicia I ook een deupie is. Hanna schrijft zelf in haar biografie dat ze Wernher von Braun in Grunau leerde kennen en dat dit een vriendschap voor het leven was. Driemaal raden wat hen bond. In 1961 komt ze op uitnodiging van Kennedy naar Amerika, waar ze dan ook Wernher von Braun bezoekt. Rara, wie heeft die uitnodiging geregeld? Ze schrijft in haar boek dat ze elke avond bij Wernher at. Hanna kende de hele wereld, maar in Amerika komt ze elke dag uitgerekend bij Wernher eten, die ze 15 jaar niet gezien heeft. En wie was ook op bezoek bij Kennedy? Our Royal Highness. Kijk maar. Verder schrijft ze dat ze het lot "oneindig dankbaar" is dat ze Wernher heeft leren kennen. Dat er liefde in het spel was, ontbreekt er aan, maar was dat ook zo? Ze beschrijft gesprekken met hem in Grunau, waar hij haar toevertrouwt dat hij droomde om naar de maan te kunnen vliegen. Dat was in 1932. Wie weet heeft hij ook Kennedy aangestoken. Die hoefde hij ook niets te leren over buitenechtelijke relaties. Twee mooie jonge mensen, allebei met een passie voor vliegen, delen hun dromen met elkaar, worden vrienden voor het leven. Het is bijna niet voor te stellen dat er geen romantiek aan te pas kwam. Toch hoor je daar geen woord over. Dat ze in werkelijkheid een "moetje" kregen kan heel goed de reden zijn.


Hanna met Wernher, Huntsville, Alabama 1961


Als je Hanna's boeken leest, lijkt zij wel een a-sexueel wezen. Geen woord over relaties, romantiek of liefde. Lesbisch was ze ook niet. Lelijk evenmin. Uit dat soort gedragingen leid ik af dat ik wel eens op het goede spoor kan zitten. Want haar kind met Wernher is een geheim, maar daarom valt het juist op dat ze alle romantiek achterwege laat. Ik ken geen andere biografie waar dat gebeurt. In 1978 schrijft zij haar laatste boek, maar geen woord over de dood van haar beste vriend Wernher in 1977. Geen enkele persoonlijke ontboezeming daarover. Dat is toch gek? Kijk eens naar die foto. Ze is helemaal thuis. En ook Bernhard lijkt ongewild wat meer te zeggen dan hij bedoelde. In het Volkskrant interview zegt hij over de geboorte van Alexia: "Dit was niet vooropgezet". Waarom moet hij dat zo benadrukken? Was de zwangerschap van Alicia soms wel vooropgezet? Dat is een mogelijkheid. Om haar moeder makkelijker de VS in te krijgen. Als birth parent krijg je namelijk een speciale behandeling om te immigreren. Misschien wat vergezocht, maar waarom neemt hij dan het woord "vooropgezet" in de mond? Hij zegt wel dat de zwangerschap van Alicia ook ongewild was, maar in dezelfde zin zegt hij dat het na de Greet Hofmans zaak was. Iets wat aantoonbaar niet waar is, want de Greet Hofmans affaire eindigde in 1956, en Alicia is van 1952. Het was dus ver voor de Greet Hofmans affaire.

En hoe nu verder?

Ik heb niet de mogelijkheden om het verder uit te zoeken, daarom opper ik het maar. Ik ben benieuwd naar eventuele reacties op het verhaal. Vooral van Alicia 1 of 2. Geen reactie, ook goed, dan is er nog altijd het spreekwoord wie zwijgt stemt toe.

**********************************


But there are millions in Germany who love me. It is only the German press which has been told to hate me. It is propaganda helped by the government. Germans have not been allowed to write about me since 1945. They are afraid I might say something good about Adolf Hitler.

But why not? Because of Hitler we Germans were the pioneers of space travel, ahead of our time, ahead of the world. The first space rockets were copies of our V2 bombs which climbed 50 miles up. After the war my dear friend Wernher von Braun helped the Americans. He was brilliant with the V2 rocket and the father of all space travel and satellites.

I am surprised I am still alive. So many of my friends were killed. Ten of us test flew the VI rocket. Five were killed and three severely injured.

The V1 was built to fly as a robot controlled by an early auto-pilot – something else we designed. It was almost impossible to fly with fins or wings just three feet long. But I flew it ten times.

- Hanna ReitschThe last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com