November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Book
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click


De Deventer Moordzaak

Vrijdag, 10 augustus 2007:

Onderstaand artikel zou oorspronkelijk, al dan niet in verkorte vorm, in het Algemeen Dagblad gepubliceerd worden. Na aanvankelijke en enthousiaste samenwerking met de betreffende journalist zelf, kreeg ik gisteren de volgende onverwachte boodschap:

Wim, morgen geen Deventer in AD. Niet interessant en hard genoeg.

Welnu, hier kan de lezer zelf bepalen of men het daarmee eens is. Misschien heeft Gore Vidal een betere verklaring:"Justitie belazert de kluit"

Door Eddy van der Ley

Een gesprek met Wim Dankbaar

Waarom maak je je zo druk over de Deventer Moordzaak?

Omdat het het grootste rechtsschandaal ooit is. Een jaar geleden mailde ik Peter R. de Vries al dat de echte boeven bij het Openbaar Ministerie zitten, niet in Lelystad. Hij hoonde dat toen weg omdat hij een onwrikbare stelling heeft ingenomen dat de juiste man veroordeeld is. Maar ik ben overtuigder dan ooit.

Waarom?

Omdat Justitie bewijzen tegen Louwes vervalst. Ik ben overtuigd dat ze het DNA van Louwes op de blouse van de weduwe hebben gezet, om hem alsnog veroordeeld te krijgen. Veel mensen kennen de zaak niet goed genoeg om te weten dat hij zonder dit DNA vrijgesproken zou zijn. Zijn herziening zou dan geslaagd zijn. Het oorspronkelijke bewijs hield namelijk geen stand. En toen werd op het laatste moment DNA gevonden op die blouse, en weer later nog een bloedvlekje van hem. Het is al de vraag waarom er nieuw bewijs werd toegelaten. Het principe van een herziening is dat alleen het bestaande bewijs nog een keer wordt bekeken.

Maar DNA aanbrengen, dat is toch bijna niet voor te stellen?

Daarom juist, daarom komen ze ermee weg. Het is ook heel moeilijk te bewijzen, vooral niet als men het bij voorbaat al niet wil geloven. Eigenlijk best gek, want het is ook al gebleken dat er geknoeid is met de geurproef, waarbij Louwes aan een mes gekoppeld werd, dat hij nooit in zijn handen had gehad, zo bleek achteraf. En toch was hij voornamelijk op dat mes veroordeeld. Dat ging dus bij de herziening van tafel, en toen kwamen ze met dat DNA. Probeer maar eens te bewijzen dat ze dat vervalst hebben . Maar wat wel te bewijzen is, is een andere vervalsing, namelijk die van de schrijfproeven.

Ja, daar concentreer je je op. Probeer eens kort uit te leggen wat er aan de hand is.

In een notedop is het als volgt: In het voorjaar van 2006 is een schrijfproef afgenomen. Dat was om vast te stellen of Meike, de vriendin van de klusjesman, de twee anonieme briefjes uit deze zaak heeft geschreven. Dat gebeurde naar aanleiding van Maurice de Hond. Zonder Maurice de Hond dus ook geen onderzoek. Dat onderzoek mocht trouwens niet openbaar worden. Waarom niet, is voor mij geen raadsel meer. Ze belazeren namelijk de kluit.

Leg eens uit.

De conclusie van het OM dat de briefjes door iemand anders zijn geschreven, staat haaks op die van alle andere onafhankelijke schriftdeskundigen. Volgens het OM hebben een viertal rechercheurs deze schrijfproeven afgenomen, te weten Van Roemburg, Bulder, Harts, en Schoenmaker. Deze namen staan onder de schrijfproeven in een speciaal kader "afgenomen door". Onder twee van de vier staat ook nog een onduidelijke paraaf.

Die verbalisanten hebben ik en anderen uiteindelijk kunnen traceren bij het korps Apeldoorn. Maar deze rechercheurs zeiden niets te weten van hun deelname aan die schrijfproeven. Men kan dus in ieder geval vaststellen dat ofwel het OM liegt, ofwel deze rechercheurs. In het laatste geval mag je je afvragen waarom? En in het eerste geval ligt de reden voor de hand: Deze schrijfproeven zijn onderdeel van de doofpotoperatie. De doofpotoperatie die een onschuldig man in de bak houdt en de echte moordenaar op vrije voeten.

Maar hoe weet je zeker dat die mensen die schrijfproeven niet hebben gedaan?

Een kwestie van gezond verstand en gebeurtenissen. Die meneer Van Roemburg en mevrouw Bulder heb ik zelf gesproken. Van Roemburg houdt zich een beetje op de vlakte, maar zegt wel tot drie keer toe de zaak alleen maar uit de media te kennen. Dat is raar als je wel een schrijfproef hebt georganiseerd voor die zaak. Volgens het OM is dat namelijk zo. Mevrouw Bulder was veel duidelijker, die kende de zaak alleen maar van TV. En toen ik haar meldde dat er ook een proces verbaal bestond met haar naam en handtekening eronder, zei ze dat ze daar niets van begrijpt, en ze raadde me aan maar eens met haar superieuren te gaan praten. En die meneer Schoenmaker heeft tegen een andere journalist gezegd dat hij niets van schrijfproeven weet en nooit betrokken is geweest bij de Deventer moordzaak.

Daar komt bij dat onder de schrijfproeven hun namen staan ingevuld, maar allemaal in hetzelfde handschrift. Blok en schrijfletters door elkaar. Daarmee geconfronteerd, zegt het OM dat dit "abusievelijk" is gedaan door Van Roemburg. Maar het is zijn handschrift helemaal niet. En ook in de paraaf kun je niet eens zijn initialen herkennen. En dan is het nog een keer zo dat het helemaal niet is gegaan volgens de regels van het NFI, zoals het OM beweert. Dat politie-mensen een vergelijkend handschriftonderzoek afnemen is lariekoek. Dat is voorbehouden aan handschriftexperts van het NFI die daar speciaal voor opgeleid zijn.

Wat heb je toen gedaan?

Aangifte gedaan bij de hoofdofficier die verantwoordelijk is voor de zaak. Dat is de heer Vast van het parket Zwolle/Lelystad. Inmiddels is hij gepromoveerd naar een Europese functie. Die bevestigde in een antwoord dat hij officier van der Meijden van het Landelijk Parket opdracht had gegeven de schrijfproeven te regelen, en dat hij geen aanleiding zag om mijn aangifte in behandeling te nemen. Vrij logisch ook, want hij is dan zelf verantwoordelijk als er een misdrijf is gepleegd. Het is een beetje de vos vragen wie de kippen opgevreten heeft. Hij verwees in elk geval naar een overzichts proces verbaal dat Van der Meijden had opgemaakt. Wat hem betreft was dat het bewijs voor de gepleegde ambtshandelingen. Maar dat PV rammelt aan alle kanten. Ten eerste is het pas 6 maanden na dato opgemaakt, precies nadat Maurice de Hond over de rariteiten van de schrijfproeven begon te schrijven.

Dus v/d Meijden schrijft plotseling een stuk proza dat de eigenaardigheden moet verklaren en stuurt dat ongevraagd naar Knoops. Dat zie ik dus als een poging de schade te beperken. Alleen de naam van Van Roemburg wordt daarin genoemd, de andere 3 namen worden vermeden. Hij stelt zwart op wit dat hij Van Roemburg opdracht heeft gegeven om de schrijfproeven te organiseren. Hij noemt daarbij duidelijk de Deventer moordzaak. En dat is vreemd want Van Roemburg zegt de zaak alleen uit de media te kennen. Nog vreemder is het dat Jan Vlug, de advocaat van de klusjesman, samen met zijn client, de vriendin van klusjesman, bij de schrijfproef aanwezig was. De schrijfproef die door Van Roemburg zou zijn afgenomen. Maar Jan Vlug zegt dat hij de naam van de ambtenaar niet meer weet. Dat zou nog kunnen natuurlijk, maar hij voegt eraan toe dat de rechercheur niet wist voor welke moordzaak deze proef werd afgenomen. En dat is niet te rijmen met het proces verbaal van Van der Meijden, want die stelt heel duidelijk dat het om de Deventer moordzaak ging, en ook dat Van Roemburg drie andere proefpersonen moest selecteren in de leeftijd en regio van de vriendin. Die vriendin Meike wordt met name genoemd. Het is absoluut onmogelijk dat Van Roemburg niet wist voor welke zaak het was. En daar komen de ingevulde namen en niet kloppende parafen nog bij. Er wordt dus aan alle kanten gelogen om de boel bij elkaar te houden.

En als nu eens blijkt dat het wel zo is gegaan zoals het OM zegt?

Daar kun je gezien de feiten niet meer van uitgaan. En dan is het ook de vraag waarom ze dat al 8 maanden lang niet durven te bevestigen. Niemand bij het OM. Want ik en andere burgers hebben kort geleden ook aangifte gedaan bij de korpschef van de rechercheurs in Apeldoorn, mevrouw Roelofs. En die antwoordde uiteindelijk dat de zaak onder Zwolle valt en dat ze de aangifte heeft doorgestuurd. Terwijl ze alleen maar hoeft te zeggen dat haar rechercheurs het gedaan hebben. Daar stoot ze niemand mee voor het hoofd als het waar is. Want tenslotte heeft het OM zelf die informatie openbaar gemaakt.

Maar waarom zegt ze dat dan niet?

Omdat het niet waar is. Daarom durft niemand het te bevestigen. Want als het eens uitkomt dat het niet waar is, dan heb je gelogen, en dat wil niemand op zijn konto hebben, want dan is het einde carriere. Daarom wordt er doorgeschoven en genegeerd. Het bekende kastje naar de muur. Kijk, die rechercheurs mogen opeens niks meer zeggen. Dat zeggen ze nu zelf. Dus ik heb het complot niet verzonnen. Het OM geeft zelf de aanleiding dat het fout zit. Niet alleen door de uitslag van het onderzoek maar vooral door geen openheid van zaken te geven.

Tja, als het niet waar is wat je zegt, dan lijkt me dat ze het toch wel willen weerleggen.

Ach, ik heb zelfs het genoegen mogen smaken om die meneer Vast een keer te ontmoeten. Bij een Kort Geding van Maurice de Hond. Hij gaf me een hand, wist blijkbaar wie ik was. Ik kreeg ook een goedmoedig schouderklopje, maar er was al snel niets meer over van de vriendelijkheid, want toen ik hem uitlegde waarom ik zo aanhield en nogmaals de hamvraag stelde of hij wilde bevestigen dat de vier uit Apeldoorn de schrijfproeven hebben afgenomen, toen draaide hij zich boos om en liep gewoon weg. Daar heeft u niets mee te maken, zei hij nog. Dan weet je dus al hoe het zit, want door gewoon te zeggen : Ja natuurlijk , meneer Dankbaar, wij frauderen toch niet? , ben je van alle gezeik af. Maar ja, aan de andere kant weet hij ook dat de volgende vraag is of de rechercheurs dat zelf mogen bevestigen. En die gaan echt niet liegen voor meneer Vast.

Er staat nu zelfs op Wikipedia, een soort Internet encyclopedie, dat hij betrokken is bij de fraude van de schrijfproeven. Zou jij dat pikken als het niet waar is?

Maar Vast is toch niet de enige die je kunt benaderen? Die heeft toch ook bazen? Je kunt toch andere dingen doen als je aangifte niet serieus genomen wordt?

Breek me de bek niet open. Ik heb ook meneer Brouwer, dat is de voorzitter van het College Procureurs Generaal, al vijf emails gestuurd, waarin ik hem alles uit de doeken doe en opheldering vraag. Ik volg dus gewoon de adviezen die ik van de lagere echelons krijg. Maar hij antwoordt gewoon niet. Moet je nagaan, hij noemt het zelf de meest politiek gevoelige moordzaak van Nederland, maar mijn beschuldiging laat hij onweersproken. Ze zullen Maurice en mij wel heel erg lastig vinden. Daarom denk ik ook dat ze die inval en arrestatie hebben gedaan. Als afschrikking. Mijn gezin vindt het minder leuk, maar dan denk ik weer aan die arme Louwes die hier de dupe van is. Om nog maar te zwijgen over zijn gezin. En wat ik nog belangrijker vind is dat het aan het licht moet komen, want dit is Nederland waar we met zijn allen denken dat we op een eerlijk proces aankunnen. En juist van dat geloof maken ze misbruik. Als je je daarbij neer wilt leggen, noem het dan een een politiestaat, en geen rechtsstaat.

Van der Meijden is ook niet bereikbaar voor commentaar, ondanks het feit dat zijn secretaresse mijn boodschap heeft overgebracht. "Hij heeft blijkbaar niet de behoefte om te reageren", zegt ze.

Maar wat is dan het motief van het OM voor zulke misdadige praktijken?

Waarom stel je die vraag aan mij? Ik constateer dat ze het doen. Moet ik ook nog de reden weten? Dan zou ik speculeren. Er kan iets heel sinisters achter zitten, maar het is al motief genoeg om niet te willen toegeven dat ze deze man tot twee keer toe onschuldig hebben veroordeeld. Een heleboel mensen staan er dan niet mooi op. Dat zijn enorme belangen. Het is ook al typisch dat Louwes zelf niet meedeed aan die schrijfproef, hij is nota bene de veroordeelde. Of zijn vrouw. Maar dan moet je hardop zeggen dat zij in elk geval niet de briefjes hebben geschreven, en dat willen ze liever niet benadrukken, want die briefjes hebben duidelijk met de moordenaar te maken.

Het is achteraf zo logisch dat ze hebben gefraudeerd. Die briefjes zijn cruciaal. Laat je niet misleiden door degenen die zeggen dat het slechts een afgeleide is. Stel nu dat ze hadden moeten concluderen dat Meike de briefjes wel heeft geschreven, zoals alle anderen experts zeggen. Dat is bijna dezelfde conclusie als: "De klusjesman is erbij betrokken, de zaak moet worden heropend". En dat moest nu juist voorkomen worden. Het hele onderzoek naar aanleiding van Maurice de Hond is een farce. Een doekje voor het eigen bloeden. Pure volksverlakkerij. Van een arrogant bolwerk dat kennelijk nergens meer gecontroleerd wordt. Dat is voor mij de echte issue. Niet eens zozeer dat Louwes het slachtoffer is. Er zullen er vast meer zijn.

Waarom doet Louwes zelf dan niks?

Louwes heeft ook aangifte gedaan bij Vast. Zelfde respons. Er is gedreigd met de isoleercel als hij weer de publiciteit opzoekt. Ook is hij bang dat hij overgeplaatst kan worden, en dat hij zijn kans op weekendverlof of vervroegde vrijlating verstiert. Zo houden ze hem gegijzeld tussen hoop en vrees. Justitie heeft hem precies waar ze hem hebben willen.

Verder vindt hij dat hij zonder toestemming van zijn advocaat niks kan. En die zegt steeds dat hij er werk van gaat maken maar puntje bij paaltje heeft hij weer een excuus. Het laatste excuus is dat hij de beslissing van de Hoge Raad wil afwachten. Soms denk ik dat Louwes beter gediend is met iemand als Spong of Plasman.

Het klinkt allemaal nogal heftig.

Ja dat is het ook! En nu kom je bij de kern van het probleem. De media vertikken het om het op te pakken. Ik weet niet wat het is. Of men kan het niet geloven, of men wil de feiten niet onder ogen zien. Iedereen lijkt te slapen. Je kunt je gek mailen naar parlementsleden en journalisten. Je krijgt steeds een antwoord terug dat het onder de rechter is, dat het niet hun taak is, of weet ik wat voor slappe drogreden. Om je kapot te ergeren. Want als de media erover gaan schrijven , dan moet er wel een antwoord komen. Dan kan het niet meer genegeerd worden. Maar we geven de moed niet op, het gaat tenslotte wel om een doorsnee burger die gewoon door het systeem genaaid wordt.

Vandaar dus jullie gedrevenheid.

Ja, ik zal je nog een voorbeeld geven. Naar aanleiding van alle mensen die Apeldoorn onder druk hebben gezet met aangiftes en emails, heb ik vorige week eindelijk een antwoord gekregen van de opvolger van Vast, de heer Tomesen. Die schrijft , ik citeer: "De kwestie waarop uw aangifte betrekking heeft, is voorwerp van enig intern onderzoek". Verder acht hij het niet opportuun om mij een inhoudelijk antwoord te geven.

Dan breekt toch je klomp? De kwestie die zijn voorganger niet in behandeling wilde nemen, is nu opeens toch aanleiding voor een intern onderzoek? Terwijl hij alleen maar hoeft te zeggen wie die schrijfproeven hebben afgenomen. Maar tot nu herkennen de media deze bom niet als een nieuwsfeit. Behalve jij dan misschien. Het is de smoking gun die het hele schandaal gaat blootleggen. D'r af met die deksel! We blijven net zolang trekken tot er een antwoord komt. Laat ze eerst maar eens jouw artikel lezen.******************************


Update: Het artikel is inmiddels wel opgepikt door diverse internet media, zoals bijvoorbeeld

Crimesite.nl

Degezonderoker.punt.nl

Drijfzand.com

Witheet.com

Meerdere publicaties blijven uiteraard welkom. Zelf heb ik het ook op Nujij.nl gezet, alwaar het stuk snel bovenaan stond onder "Best Gewaardeerd". Mocht u mijn verontwaardiging delen, dan zou het natuurlijk best aardig zijn als u ook even registreert en uw stem uitbrengt. Er zijn tenslotte maar 120 stemmen nodig om het bovenaan "Dit Jaar" te zetten. Daar kunnen we wellicht wat mee naar pers en politiek.

******************************


Bijgaand mijn email aan de hoofdredacteur van het AD. Als ik met zijn toestemming zijn eventuele antwoord mag plaatsen, dan kunt u hier nog een update tegemoet zien.From: Wim Dankbaar
To: Jan Bonjer
Sent: Monday, August 13, 2007 6:12 PM
Subject: Reactie van Wim Dankbaar op niet publiceren Deventer Moordzaak artikel.
Geachte heer Bonjer,

Met enige ergernis maar vooral verbazing nam ik kennis van de beslissing van uw redactie om niet tot publicatie over te gaan van het artikel zoals gepland met uw journalist Eddy van der Ley, al dan niet in verkorte vorm, maar in elk geval met een URL verwijzing naar het volledige artikel:

http://jfkmurdersolved.com/interviewdmz.htm

Met name de opgegeven reden stuit bij mij op onbegrip. Omdat ik in het verleden goede ervaringen heb gehad met uw krant, ook m.b.t. tot de Kennedy zaak,

http://jfkmurdersolved.com/pdf/AD.pdf

wil ik toch wat moeite doen om enerzijds duidelijkheid te krijgen en anderzijds te verschaffen. Ik houd namelijk rekening met de mogelijkheid dat u onvoldoende op de hoogte bent.

De kwestie is dat ik (en andere burgers) aangifte heb gedaan tegen het Openbaar Ministerie van fraude/oplichting/valsheid in geschrifte in het oriënterend vooronderzoek van de Deventer Moordzaak. Niet een alledaagse aangifte dunkt me. In feite een zeer ernstige aantijging van een zeer ernstig strafbaar feit in een zeer omstreden moordzaak. Ik snap niet goed hoe dat "niet interessant genoeg" kan zijn.

Uw krant heeft hierover destijds , bij penne van dezelfde onvolprezen Eddy van der Ley, gepubliceerd.

Zowel in de papieren versie http://jfkmurdersolved.com/deventer/adartikel.JPG

als de internet versie http://www.ad.nl/binnenland/article933152.ece

Hier past melding van enige waardering mijnerzijds, te meer daar uw krant één van de weinige uitzonderingen was.

Overigens werd Eddy daags erna gebeld door een woordvoerder van het OM met de vraag of hij achter het artikel stond, waarop Eddy bevestigend heeft geantwoord. De woordvoerder beloofde hem een tegenreactie van het OM, welke echter nooit is gekomen. Wellicht wist u dit niet. Tot op heden blijft de aangifte, alsmede uw publicatie, dus onweerlegd en onweersproken. Dat mag gezien de ernst van de zaak, op zijn minst opmerkelijk genoemd worden. Het telefoontje toont tevens de bezorgheid aan gene zijde. Kennelijk is het niet moeilijk de aantijging te verwerpen, maar wel om deze te weerleggen met eenvoudige bewijzen. En dat laatste is nu juist het enige dat wij al 8 maanden lang zoeken.

De laatste ontwikkeling is dat ik een brief van de nieuwe hoofdofficier in Zwolle heb ontvangen. Hierin meldt hij zwart op wit dat de kwestie waarop mijn aangifte betrekking heeft, nu voorwerp van "intern onderzoek" is.

http://jfkmurdersolved.com/deventer/tomesen.JPG

Wilt u dat even laten bezinken? Mijn aangifte, die al 8 maanden geridiculiseerd, genegeerd en verworpen wordt, is nu TOCH voorwerp van intern onderzoek !! Dit wordt bevestigd door de verantwoordelijke hoofdofficier. Ik zal u hier niet vertellen hoeveel water daarvoor door de Rijn heeft moeten stromen, maar ik zou het wel op prijs stellen als u mij wilt uitleggen wat daar "niet hard genoeg" aan is.

Dan wordt ook gemeld dat uw krant graag nog wat wederhoor toepast. Bijvoorbeeld door de hoofdofficier, die nu op vakantie is, nog even te bellen. Ik heb zeker respect voor het goede journalistieke gebruik van hoor en wederhoor, maar ik snap niet goed wat een dergelijk telefoontje nog zou moeten opleveren. U mag ervan uitgaan dat er een intern onderzoek loopt als de hoofdofficier dit schrijft. Daarvan overhandig ik u het bewijs. Bovendien proberen ik en anderen deze wederhoor al maanden te krijgen. Daartoe behoort ook uw krant. Want Eddy heeft zelf gesproken met één van de rechercheurs in Apeldoorn, waarvan ik stel dat zijn identiteit misbruikt is voor deelname aan de vervalste schrijfproef. Zoals u in zijn artikel kunt lezen, heeft deze rechercheur ook tegen uw krant gezegd dat hij de Deventer Moordzaak slechts uit de media kent. Terwijl hij volgens het OM de leiding over het onderzoek had. Om nog maar te zwijgen over de andere rechercheurs die ikzelf en anderen hebben gesproken en hun deelname hebben ontkend. U denkt toch niet dat ik dat uit mijn duim zuig? Als uw krant dit niet hard genoeg vindt, dan kunt u die bewijzen ook zelf gaan ophalen. Wanneer de rechercheurs niet meer mogen bevestigen wat zij eerder hebben gezegd, of eenvoudig niet meer bereikbaar zijn voor commentaar, dan kunt u de interpretatie daarvan aan de lezer overlaten, mocht uw krant zelf geen interpretatie willen geven. Ik wijs er nog maar even op dat in het geplande artikel hoofdzakelijk MIJN woorden worden weergegeven. Ik nodig het OM van harte en bij herhaling uit daarop te reageren.

Voorts heeft Eddy, evenals ik, met de woordvoerder van de politie Apeldoorn gesproken. Deze bleek ook niet op de hoogte van het vermeende feit dat vier van zijn rechercheurs zouden zijn uitgeleend voor een schrijfonderzoek in de Deventer Moordzaak. Dat weet dus ook uw krant. Hoe groot acht u de kans dat de woordvoerder van het betreffende korps niet op de hoogte wordt gebracht van het gebruik van zijn mensen in de meest publicitair gevoelige moordzaak ooit? En hoe groot acht u de kans dat hun korpschef dit ook niet weet? Dat is namelijk het geval. Hoe groot acht u de kans dat als zij alsnog op de hoogte zijn gebracht, hier geen enkele uitspraak over mogen doen? Dat is namelijk ook het geval.

Als het OM uw journalist, pas naar aanleiding van uw publicatie, een tegenreactie toezegt, dan komt die niet. Dan begin ik mij af te vragen of u niet een beetje teveel wederhoor wilt toepassen alvorens het "interessant en hard genoeg" is.

Nu we het toch over wederhoor en kansen hebben, wat is de kans dat de voorzitter van het College van Procureurs Generaal tot vijf keer toe mijn emails niet ontvangt?

Daarover kunt u hier lezen:

http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070630Brouwer.pdf

http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070808AntwoordBrouwer.pdf

http://ronald.beetz.nl/DMZ/20070810Brouwer_2.pdf

Tot slot nog een persoonlijke noot: Des te minder snap ik het wanneer ik zie dat alle kranten het nieuws brengen als Justitie meent een verdenking tegen mij te hebben. Waarbij dan alles uit de kast wordt gehaald, met 11 man sterk een inval wordt gedaan, computers in beslag worden genomen, en ik 2 weken later wordt gearresteerd en 2 dagen wordt vastgehouden in een poiltie-cel.

Met andere woorden, als Justitie met een verdachtmaking tegen een burger-voorvechter in de Deventer moordzaak de spierballen laat zien, dan is dat wel nieuws. Dan wil iedereen wel mijn reactie. Dan zit het ANP er bovenop en nemen alle kranten, inclusief het AD, tot en met het Journaal dat over, waarbij zelfs de kabinets-formatie naar de tweede plaats werd verdrongen. Niemand die later nog eens belt of er nog een vervolg is gekomen op de poppenkast van een half jaar terug. Maar als diezelfde burger-voorvechter een podium zoekt om ZIJN aangifte tegen het OM eens onder het licht te houden, een verdenking die hij WEL hard kan maken, die hij durft te formaliseren in een aangifte, dat is dan geen nieuws. Dan is niemand thuis. Zelfs niet als die aangifte uiteindelijk voorwerp van een intern onderzoek blijkt te zijn geworden.

Wat dacht u van een andere kop: “OM onderzoekt gang van zaken rondom schrijfproeven Deventer moordzaak”

Misschien kunt u als hoofdredacteur van een gezaghebbende krant, mij toch eens uitleggen hoe het nu werkt met onze vrije pers.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat mijn uitleg u voldoende nieuw inzicht heeft verschaft om alsnog tot publicatie over te gaan. Waarvoor ik u dan uiteraard Dankbaar zal zijn.

Met vriendelijke groeten,

Wim Dankbaar

The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com