November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Book
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Nieuw licht in de Deventer moordzaak

Weer twee relevante noviteiten. Allereerst over getuige B wiens verklaring over daderkennis van Michael de Jong (die met name genoemd mag worden van zijn advocaat) door het OM als "onbetrouwbaar" werd bestempeld. Zij zou volgens het OM niet zeker weten of de ontmoeting met Michael op een Deventer terras op vrijdag was, dus de dag voordat het lijk van de weduwe werd gevonden. Ik heb vorige week weer eens met haar gebeld. Ze is heel stellig dat het vrijdag was. Ze geeft toe dat ze minder stellig was tijdens het verhoor en met name kwam dat door de wijze waarop, waardoor ze aan haar eigen herinnering begon te twijfelen. De politie leek er niet aan te willen, zoals we dat ook al zagen bij andere getuigen, maar ze heeft op gegeven moment gedacht "Ik ben toch niet gek?" En toen heeft ze het ook willen bewijzen. Ze had een afspraak met haar advocaat in Deventer. Die heeft een bevestiging daarvan naar het OM gestuurd op haar verzoek. Ze heeft nog haar broer bezocht en die nacht gewoon weer geslapen in Duitsland, waar ze toen ook al woonde. Op zaterdag had ze uiteraard niks van doen met haar advocaat.

Michael liet haar de rouwadvertentie zien of lezen (of las deze voor, dat weet ze niet meer) en vroeg haar of het gek was voor hem om die advertentie te plaatsen. Ze zei toen dat hij dat zelf moest weten. Ik vroeg haar of ze nog vroeg hoe hij die vriendin had verloren. Ze zei van niet, maar ze zei wel dat het om Mevr. Wittenberg ging, die werd met name genoemd, en dat ze vermoord was. Of hij ook heeft gezegd hoe, dat weet ze niet meer.

Ze vertelde trouwens ook dat Michael zei dat hij de volgende dag een nieuw mes moest kopen in Arnhem. Dat had ik ook nooit gehoord. Volgens Michael's eigen verklaring aan de politie ging het niet om een mes maar om een magneetstrip voor zijn messenverzameling. Echter, de boekhouding van de winkel waar Michael vaste klant is, laat die dag de aankoop van een Global mes zien (met een kromme oplopende punt zoals de bloedafdruk op de blouse van de weduwe). Over dadersporen gesproken. Kortom, zo te horen is deze getuigeverklaring net zo krachtig als die van de begrafenisbeheerder, en helemaal tesamen.

De advocaat heb ik gisteren gebeld. Of het klopte wat Henny zei. Hij was erg correct en volgens de regels, waarvan ik me zelf afvroeg of die gelden. Volgens mij mag je gewoon zeggen of je een verklaring hebt afgelegd in een strafzaak. Enfin, hij vond dat hij niets kon ontkennen of bevestigen zonder machtiging van het OM. Welnu, daar moest ik het dan maar mee doen, zei ik hem. Enigszins tot mijn verbazing ontdekte ik de bevestiging in het orienterend onderzoek van het OM. Op pagina 47 leest men:

"Op 10 mei 2006 hebben wij een brief van Van B. ontvangen. Daarin meldt zij dat de lezing zoals door haar gegeven in de Talpa uitzending de juiste is. Met toestemming van deze getuige en op ons verzoek heeft haar toenmalige advocaat ons op 27 mei 2006 schriftelijk geinformeerd over zijn afspraken met deze getuige in de periode van 17 september 1999 tot en met 1 oktober 1999. Uit de agenda van de advocaat blijkt dat er op vrijdag 24 september 1999 om 14.00 uur een afspraak met Van B. staat genoteerd."

Wie begint te snappen waarom het rapport niet openbaar mocht worden? Geen nieuwe gezichtspunten. Stop asking questions. Go back to sleep!


En dan te bedenken dat mensen moeite hebben met het idee van een doofpot binnen het OM. Dat zogenaamde "onfatsoenlijke" complot van Maurice de Hond c.s. tegen Michael is dan toch veel groter? Al die getuiges liegen immers, tot en met de schriftdeskundigen. Behalve Michael en Meike.

Het tweede nieuwe gezichtspunt dat het OM onder de pet houdt, betreft het feit dat al in 1999 bloed van Ernest Louwes is afgenomen voor DNA onderzoek. Dit doet de vraag rijzen waarom men nog zijn wangslijm nodig had in 2003? Wie een antwoord heeft, is uitgenodigd hier.

Meer informatie:

http://jfkmurdersolved.com/licht2.htm

http://jfkmurdersolved.com/licht3.htm

http://jfkmurdersolved.com/deventer.htm

http://jfkmurdersolved.com/feiten.htm

http://jfkmurdersolved.com/ballin.htm

http://jfkmurdersolved.com/brouwer.htm

http://jfkmurdersolved.com/donner.htm

Heropening
Moet de Deventer moordzaak heropend worden?

Nee, de schuld van Louwes is wettig en overtuigend bewezen.
Ja, want er is gerede twijfel over het bewijs tegen Louwes.
Ja, want het bewijs tegen MdeJ is (inmiddels) sterker.
Het is mij om het even.

Meer polls: http://jfkmurdersolved.com/polls.htm


"The bigger the lie, the more people will believe it."
-Joseph Goebbels, Hitler's Propaganda Minister

"All that is required for evil to triumph is for good men to do nothing" - Edmund Burke

"Throughout history, it has been the inaction of those who could have acted; the indifference of those who should have known better; the silence of the voice of justice when it mattered most; that has made it possible for evil to triumph" - Haile Selassie

"The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it." - Albert Einstein


The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com