November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Documentary
Book
Confession DVD
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Special alert
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Minister Hirsch Ballin geloofwaardig?Minister HB
Vertelt de minister de waarheid?

Nee
JaHirsch Ballin: "Originele schrijfproef is weggegooid"

10 maart 2010

Demisionair minister van justitie Hirsch Ballin heeft de vragen van D66 beantwoord. De D66-fractievoorzitter stelde tien vragen over het handschriftonderzoek naar twee anonieme briefjes die bij de moord op de weduwe Wittenberg in 1999, de Deventer moordzaak, gevonden waren. Een groep verontruste burgers houdt onder aanvoering van Wim Dankbaar en Ronald Beetz al meer dan drie jaar vol dat het OM op grote schaal heeft gefraudeerd in het onderzoek naar de moord en dat Ernest Louwes onschuldig het slachtoffer is van een gerechtelijke dwaling. De fraude blijkt vooral uit gebeurtenissen rondom schrijfproeven, die zijn afgelegd bij de vriendin van de man, die de groep ziet als werkelijke dader van de moord.

De vragen van Pechtold richtten zich vooral op een ontbrekende passage en een onmogelijke tijdlijn. De vriendin verklaarde dat die tekst ontbreekt, omdat ze op de achterzijde van een blad heeft geschreven. De minister bevestigt daarentegen in zijn antwoord dat 'de Rijksrecherche heeft vastgesteld dat op geen der achterzijden van de geschreven pagina's schrift stond en dus ook niet de ontbrekende passage'. De minister heeft hier een bizarre verklaring voor. Volgens hem heeft de vriendin op verzoek van de rechercheur de tekst overgeschreven op een nieuw formulier waarbij zij de tekst op de achterzijde zou hebben vergeten. "De Rijksrecherche heeft op de achterkant van die formulieren geen geschreven tekst aangetroffen. Dat betekent niet dat de Rijksrecherche heeft geconstateerd dat niet op de achterzijde van het originele schrijfproefformulier is geschreven. Het originele formulier is mogelijk weggegooid", aldus schrijft Hirsch Ballin aan de Tweede Kamer. Hij gaat daarbij volledig voorbij aan het feit dat de vriendin, de rechercheur en de aanwezige advocaat daar niets van weten en hij verwerpt daarmee de onder ambtseed opgemaakte processen-verbaal van de recherche. Ook gaat hij eraan voorbij dat door zo een handeling de proef totaal waardeloos zou zijn geworden.

Hirsch Ballin heeft geen verklaring voor het feit dat een rechercheur verbaliseert dat hij op een bepaald moment in Zwolle was en tevens elders verbaliseert dat hij op dat zelfde moment in Apeldoorn was. De minister suggereert dat een aantal PV's een verkeerde datum zou bevatten, waarmee hij opnieuw PV's als vals bestempelt.

Wim Dankbaar en Ronald Beetz zijn niet verbaasd over de antwoorden. "De minister liegt gewoon, net zoals het OM al jaren doet." Het duo komt met zware beschuldigingen. "Justitie weet wie de echte moordenaar is en beschermt die om het eigen falen te verhullen. Omdat de minister niet wil erkennen dat de vriendin van de klusjesman heeft gelogen om de ontbrekende tekst te verklaren, verzint hij een gebeurtenis die door zijn eigen rechercheurs en ambtsedige processen verbaal wordt tegengesproken. Dit is het grootste schandaal uit de rechtsgeschiedenis van Nederland, dat tot vervolging en veroordeling van zeer hoge justitieambtenaren zou moeten leiden. Op geen enkele wijze is serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van fraude in het handschriftonderzoek. Daar waar ernstige twijfels of zelfs duidelijke omissies waren geconstateerd is het onderzoek telkens gestopt. Tegenstrijdige verklaringen worden afgedaan met 'niet verklaard' en alle aanwijzingen van fraude worden door de minister afgedaan met 'eventualiteiten". Wij zullen de Tweede Kamer vragen de minister tekst en uitleg te laten geven"

De antwoorden en de reactie erop zijn hier te lezen

Vraag 4
Welke bewijzen en/of aanwijzingen (verklaringen, aantekeningen e.d.) ondersteunen de hypothese van de Rijksrecherche dat de vriendin het eerste blad heeft overgeschreven?

Antwoord van de minister:
De hypothese wordt ondersteund door de verklaringen die mevrouw W. ten overstaan van de Rijksrecherche heeft afgelegd en door de aantekeningen in haar agenda.


De verklaringen en agenda van mevrouw W. zijn hier te lezen

Wie kan aanwijzen waar precies zij verklaart, of in haar agenda schrijft, dat ze het eerste blad heeft overgeschreven?


Minister HB
Vertelt de minister de waarheid?

Nee
Ja"Deze kleine verkenning op het internet bewijst ook, dat het gezag van een procureur-generaal inderdaad niet meer vanzelf spreekt. Een aantal nieuwssites komt met het bericht van vorig jaar, dat tachtig procent van de Nederlanders mijn ontslag zou willen Op één van de weblogs kan men aanklikken of ik moet aftreden. De stand deze week: 92,17% is voor. Overigens hartelijk dank aan het adres van die negen mensen, die mij het voordeel van de twijfel gunnen!"
- Harm Brouwer


Bron: Speech Brouwer "Zwijgen is zilver, spreken is goud"

"Obviously we have a system where the minister of Justice is accountable to Parliament for the performance of the prosecution service. I can assure you that Parliament is keen to make use of this power."
- Harm Brouwer


Bron: Speech Brouwer 16 februari 2006


The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com