November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Documentary
Book
Confession DVD
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Special alert
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Email aan korpschef

DMZ schrijfproeven
Van: Hans Steenhagen (hans11160@hotmail.com)
Verzonden:
dinsdag 17 juli 2007 22:53:46
Aan:
annelore.roelofs@no-gelderland.politie.nl

Geachte mevrouw Roelofs,

Helaas kan ik met de afschuifpolitiek via de heer Reezigt geen genoegen nemen. U weet inmiddels best dat de Hoofdofficier van Zwolle-Lelystad de aangifte zonder motivatie naast zich heeft neergelegd. Hetgeen ook niet meer dan logisch is als het genoemde misdrijf is gepleegd, dan valt dit immers onder zijn veranwoordelijkheid en doe ik dus aangifte van een misdrijf bij de pleger zelve. Men hoeft niet over een IQ van 140 te beschikken om te snappen dat de aangifte dan niet gretig in behandeling wordt genomen.

Bovendien is de zaak niet zozeer dat het een vraag over de Deventer moordzaak betreft. U moet het breder zien. Het betreft de vraag of de genoemde rechercheurs van uw korps de schrijfproeven hebben afgenomen in een moordzaak, in dit geval de Deventer moordzaak, zoals datzelfde parket Zwolle-Lelystad stelt. Of eigenlijk ook weer niet, want de namen van uw rechercheurs lijken angstvallig vermeden te worden. Het betreft dus de meer algemene vraag of u dit kunt bevestigen. Het feit dat u dit niet doet, terwijl u het antwoord ongetwijfeld zult kennen - wat is er immers eenvoudiger en voor de hand liggender dan u het bij uw eigen rechercheurs te checken? - versterkt slechts het vermoeden van het misdrijf, waardoor uiteraard de reeds omstreden veroordeling van de heer Louwes in een nog controversiëler daglicht komt te staan.

Mijn vraag is dus eigenlijk waarom u geen uitsluitsel geeft over uw kennis van dit al dan niet gepleegde misdrijf, waarbij naar het zich laat aanzien identiteiten van mensen van UW korps zijn misbruikt. U zult het toch met mij eens zijn dat u als geen ander in de positie verkeert om de vraag te beantwoorden. En ook waarom u daar kennelijk geen verantwoording voor durft te dragen, begrijp ik niet. Legt u mij dan uit op grond van welk wetsartikel u uw kennis over een misdrijf, waarbij nota bene mensen van uw korps genoemd worden, niet mag delen? U gaat mij toch niet vertellen dat u niet weet of niet wilt weten dat uw rechercheurs zijn uitgeleend voor een moordzaak die onder een ander parket valt?

Gaarne verneem ik alsnog van u of uw rechercheurs Bulder, Harts, Schoenmaker en Van Roemburg de schrijfproeven hebben afgenomen en daarvan processen verbaal hebben opgemaakt. Zo niet, dan verzoek ik u vriendelijk doch dringend te motiveren op welke grond u die verantwoordelijkheid meent te kunnen ontduiken.

Hoogachtend,Hans Steenhagen

The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com