November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Documentary
Book
Confession DVD
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Special alert
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Presentation Frontier Symposium

Artikel in Must Magazine click here
Artikel in Algemeen Dagblad click here
Klik op de slides om ze te zien.


Als u een soortgelijke presentatie/seminar wilt organiseren, stuur dan een email naar info@JFKmurdersolved.com voor nadere informatie.

Hotel Krasnapolsky , Amsterdam, 13 november 2005, Wim's verjaardag :)

Slide: The Dallas Motorcade

Dames en heren,

Ik mag u vandaag wat wijzer maken over de Kennedy assassination. Dat zal ik doen, maar aan de dikte van dit boek kunt u al zien dat ik hier nooit het complete verhaal kan vertellen. Het was helaas een complexe en uitgebreide samenzwering. Ik neem aan dat u wilt weten wie het gedaan hebben. Deze vraag moet echter meteen weer opgespitst worden. Wat wilt u weten? Wie de schutters waren of wie de opdracht gaven? Dat waren immers verschillende partijen.

De schutters die kan ik u vertellen. Althans twee daarvan. Want er waren er veel meer dan twee. Maar de twee die ik zeker weet, waren Charles Nicoletti en James Files. Wie waren dat? Ze werkten allebei voor de mafiabaas Sam Giancana in Chicago, maar ze waren ook assets voor de CIA. Contract agenten voor het vuile werk. En hun baas, Sam Giancana deed dus ook veel zaken met de CIA. James Files vuurde het fatale schot vanaf de grasheuvel. Charles Nicoletti was de beste hitman voor Sam Giancana, en James Files was de chauffeur en bodyguard voor Charles Nicoletti. Hij heeft een volledige bekentenis gedaan, waarvan u de geloofwaardigheid in het boek kunt beoordelen. De details kunt u ook lezen op de website. Daarom wil ik daar vandaag niet verder aandacht aan besteden. Wat ik wel doen , is u nog even meenemen naar Dallas waar Kennedy op klaarlichte dag werd vermoord in Dealey Plaza. Even recapituleren dus. Ik laat u een fragmentje zien van de bekentenis van James Files en de Zapruder film van de aanslag. Het begint met FBI agent Zack Shelton.

----------------------------

Slide: Charles Nicoletti

Slide: James Files, 1963, foto genomen door Lee Harvey Oswald

Slide: James Files, 1989

Slide: James Files, 1994

Slide: Sam Giancana

Waar ik de rest van deze sessie aan wil wijden is de betrokkenheid van George Bush bij het complot. En als ik zeg George Bush, bedoel ik senior. George Herbert Walker Bush, de vader van de huidige president. U heeft dit waarschijnlijk nooit gehoord, maar ik durf u te verzekeren dat hij er tot over zijn nek in zit. De waarheid is namelijk dat de moord op Kennedy een ordinaire staatsgreep was. En wat gebeurt er bij een staatsgreep? De daders grijpen de macht en nemen de regering over. De daders schrijven ook de geschiedenis over de staatsgreep.

Ik zou u eigenlijk eerst wat bespiegelingen willen geven over het begrip waarheid. De waarheid zelf is een absoluut begrip. Iets is waar of het is niet waar. Er zit niks tussen in. Maar het kennen van de waarheid en de acceptatie van de waarheid, dat is iets heel anders. En dat geldt evengoed voor de leugen. De acceptatie van zowel de waarheid als de leugen is afhankelijk van veel factoren . Het is afhankelijk van wat die waarheid is, of hij bijvoorbeeld niet te schokkend is, hij is bovendien afhankelijk van wie hem verteld, en waar hij wordt verteld , en hoe hij wordt verteld, en wanneer hij wordt verteld, hoe vaak hij wordt verteld , en via welke kanalen hij wordt verteld.

Het maakt bijvoorbeeld verschil of ik het verhaal vertel of iemand als Peter R. de Vries. De autoriteit en de bekendheid van de boodschapper hebben nu eenmaal invloed op de acceptatie van de boodschap.

Zo zie je ook dat Bush, als president, een oorlog kan verkopen met leugens. En Adolf Hitler zei al dat hoe groter de leugen is, hoe makkelijker die wordt geaccepteerd, zeker als je hem keer op keer herhaald. En inderdaad, hij heeft vele leugens verkondigd , waarvan we nu allemaal weten dat ze niet waar waren, maar toentertijd wel als zodanig werden geaccepteerd. Met alle gevolgen van dien.

Zo was er ook een tijd dat de wereld plat was. En de eerste man die zei dat de wereld rond is, had een groot probleem. Ik kan u zeggen, dames en heren: Soms voel ik mij als die man. Maar toch ga ik u vertellen dat de aarde rond is. En ik zou u willen vragen deze bespiegelingen in het achterhoofd te houden, bij het beoordelen van mijn verhaal. Ik ga u iets vertellen waarvan ik de kans groot acht dat u het nog nooit heeft gehoord. Maar dat wil dus niet zeggen dat het niet waar is. Sterker nog, u kunt zelf checken dat het waar is. Ik wil u iets vertellen over George Bush en Luis Posada Carriles. Wie is Luis Posada Carriles?

Luis Posada Carriles is een Cubaan die momenteel in het nieuws is. Hij heeft namelijk zojuist asiel aangevraagd in de Verenigde Staten. Hij is een anti Castro man sinds de Varkensbaai invasie en ook is hij een CIA agent. Hij probeert al zijn leven lang Fidel Castro te vermoorden. Dat zijn allemaal feiten die niet worden betwist. U weet wellicht dat de Varkensbaai invasie opgezet werd door de CIA. De architecten voor dat plan waren de toenmalige CIA directeur Allen Dulles en vice president Richard Nixon.

Slide: Luis Posada carriles, middle aged

Slide: Luis Posada carriles now

Slide: Allen Dulles

Slide: Richard Nixon

Maar wat u waarschijnlijk niet weet is dat Richard Nixon gemaakt is door Prescott Bush, de grootvader van de huidige president. Die heeft eerst Eisenhower overtuigd om president te worden. Dat was een golfvriendje van hem. En vervolgens heeft hij zijn knecht Richard Nixon er onder geschoven als vice president. En dit was een soortgelijk presidentschap als Reagan/Bush. Reagan deed de speeches, maakte de grapjes, hij was het boegbeeld en de communicator, maar de echte zaken werden gedaan door de vice president. En ook Eisenhower stond liever op de golfbaan. Met andere woorden, Nixon deed niets zonder medeweten van Prescott Bush en zijn zoon. Ook waren Prescott en George warm bevriend met Allen Dulles, de CIA directeur.

Slide: Prescott Bush and Eisenhower

Slide: Prescott Bush en Nixon

Slide: Prescott en Eisenhower

Slide: George en Eisenhower

In tegenstelling tot wat hij zelf beweert, was George Bush een undercover asset voor de CIA sinds de jaren 50. Dat kunnen we zelfs aantonen met keiharde documenten. In die hoedanigheid hielp hij Nixon en Dulles dan ook met de planning van de Varkensbaai. Want Castro had zich ontpopt als een communist en een vriend van Rusland. Bovendien had hij alle Amerikaanse multinationals genationationaliseerd. Noem ze maar op. Van United Fruit, tot Coca Cola, tot Texaco, tot en met de assets van Bush zijn eigen olie maatschappij, Zapata Petroleum. Ook had Castro de mafia eruit geknikkerd. Met hun casino's, hotels, bordelen enzovoort.

Kijk, dit is een interessant document dat per ongeluk gedeclassificeerd werd en in 1988 werd ontdekt. Zoals u ziet is het geschreven door de FBI directeur Hoover, 7 dagen na de moord op Kennedy. Het gaat over de reactie van de Cubaanse bannelingen, waarvoor Bush dus veranwoordelijk was. En in de laatste paragraaf wordt dan ook gemeld dat de informatie is gedeeld met "George Bush of the Central Intelligence Agency". Nu moet u weten dat Bush zelf altijd heeft ontkend, zelfs onder ede, dat hij voor de CIA werkte voordat hij directeur werd in 1976. Dat is al ongeloofwaardig genoeg, maar ook al gaf u hem het voordeel van de twijfel, dit document bewijst de leugen definitief.

Slide: FBI document van J. Edgar Hoover

Slide: George Bush Intelligence Center

Het was natuurlijk de bedoeling dat Nixon na Eisenhower president zou worden. En Nixon en de Bushes hadden hun partners al beloofd dat ze Cuba gingen aanpakken. Prescott Bush was een fundraiser voor Nixon's campagne tegen Kennedy. Aan zijn zijde had hij een Congressman, genaamd Gerald Ford, de latere president. Dat Kennedy president werd met de hulp van mafiabaas Sam Giancana was dus een lelijke streep door de rekening. De vader van Kennedy had namelijk Giancana beloofd dat als John in het Witte Huis zou komen, de mafia vrij spel zou kijgen. En dus won Kennedy in Illinois. Dat was net genoeg om Nixon te verslaan. Maar de Kennedy's hielden zich niet aan hun belofte en begonnen een oorlog tegen de mafia als nooit te voren. Onder aanvoering van Robert Kennedy, als minister van Justitie. U kunt dus wel raden hoe de mafia zich voelde. Toch keurde Kennedy wel de plannen voor de Varkensbaai goed. Daarom ook is George Bush begin jaren zestig persoonlijk betrokken bij de formatie van operation 40. Operation 40, dat is een supergeheim CIA-team van terroristen om Fidel Castro te elimineren.

Slide: Gerald Ford

Slide: Robert Kennedy

Operation 40 wordt voornamelijk samengesteld uit Cubaanse bannelingen. Daaronder was ook Luis Posada Carriles. Enkele andere namen zijn Felix Rodriguez, Orlando Bosch en Guillermo Novo. Ook alle latere Watergate inbrekers maken deel uit van Operation 40. Frank Sturgis, Bernard Barker, Virgilio Gonzalez en Eugenio Martinez. Allemaal Cubanen. De leider van de Watergate inbrekers was Howard Hunt. Maar dat was ook een supervisor voor Operation 40. Samen met ene David Atlee Phillips. Dit zijn allebei CIA mannen met ervaring in geheime operaties. Ze hadden samen de coup tegen Guatemala gepland in 1954. En David Atlee Philips was ook de planner voor de coup in Chili. U weet wel, Salvador Allende, Pinochet. Dat is allemaal bekend. Wat niet bekend is, is dat ze ook de planners waren voor de Kennedy assassination. David Atlee Phillips was de direkte baas van Lee Harvey Oswald en James Files. Dat zijn dus respectievelijk de vermeende moordenaar EN een werkelijke moordenaar van JFK.

Slide: Luis Posada Carriles, CIA trainee

Slide: Felix Rodriguez, CIA trainee

Slide: Felix Rodriguez, nu

Slide: Orlando Bosch

Slide: Guillermo Novo

Slide: Frank Sturgis

Wist u trouwens dat de beste vriend van Lee Harvey Oswald in Dallas ene George Demohrenschildt was. Misschien weet u dat want onze eigen Willem Oltmans is nog met hem bezig geweest. Demohrenschildt stond op het punt om zijn kennis te delen met Willem. Maar zover kwam het niet, want hij pleegde zelfmoord, ... naar verluidt. Maar wat u zeker niet weet, is dat deze Demohrenschildt een spion voor de Nazi's was geweest en een persoonlijk vriend van George Bush was. Dit is keihard aan te tonen. Wist u dat een andere vriend van George Bush meteen na de moord een russische vertaler voor Marina Oswald naar voren schuift? Wist u trouwens ook dat Prescott Bush niet rijk werd in de olie, maar door de financiering van Hitler? Ook dit is een historisch feit. In 1942 werd zelfs beslag gelegd op zijn Union Banking Corporation onder de zogenaamde "Trading with the Enemy Act."

Slide: George Demohrenschildt

Slide: David Atlee Phillips

Maar ik wil weer even terug naar David Atlee Phillips. Een CIA expert in propoganda en Special Operations. Zowel hij, als George Bush als George Demohrenschildt waren lid van de Dallas Petroleum club. En hij heeft Lee Harvey Oswald op een ongelooflijke manier gemanipuleerd. Want Lee was natuurlijk ook een CIA agent. Hij heeft Lee verteld dat er een plan was om Kennedy te vermoorden. En dat Lee de taak had om dit complot te infiltreren. Teneinde erover te informeren om zo de boel te voorkomen. Maar zijn informatie werd natuurlijk niet gebruikt. Ziet u hoe clever dat was? Lee Oswald dacht een heldenrol te vervullen. Niet wetende dat hij als de patsy werd opgezet. Dat besefte hij pas op het eind. Hij zei het letterlijk: "I am just a patsy". Maar dat is dus de reden dat Lee Harvey Oswald op de juiste tijd, op de juiste plek was. Dat is de reden waarom hij meewerkte. Lee Harvey Oswald was een held. Totaal het tegenovergestelde wat er van hem gemaakt is. Ik spreek nu even voor Lee Harvey Oswald, want hij kan het niet meer. En ik vind het belangrijk om u te vertellen dat hij tegen zijn vriendin heeft gezegd, dat hij in het complot wilde blijven. Ja , hij had een vriendin, die pas 5 jaar geleden naar voren is gekomen met haar verhaal. Na 38 jaar zwijgen. Een waanzinnig verhaal, dat ik ook op DVD heb staan. Als u wilt weten wat een leuke vent Lee Harvey Oswald was, en nog veel meer, moet u die DVD zien. En zijn vriendin smeekte hem om uit het complot te stappen. Maar weet u wat hij zei? Nee ik blijf, want als ik blijf betekent dat 1 kogel minder gericht op Kennedy.

Slide: I am just a patsy

Slide: Lee Harvey Oswald, lone nut or friendly guy?

Slide: Jack Ruby werkte ook voor Giancana en schiet Oswald dood

Terug naar David Atlee Philips en Howard Hunt. De baas van deze twee was ene Ted Shackley. Ted Shackley had de leiding over alle anti Castro operaties. En later ook in Operation Phoenix. Het grootste moordprogramma in Vietnam. Een man die trouwens ook voor hem werkte, is de huidige CIA directeur Porter Goss. Ted Shackley, die was zo goed bevriend met George Bush dat hij in 1976 de onderdirecteur wordt van de CIA, onder diezelfde George Bush. En door wie wordt George Bush benoemd als hoofd van de CIA? Door President Gerald Ford. En Gerald Ford geeft Nixon ook een pardon voor het Watergate schandaal, zodat dat niet verder wordt onderzocht en zodat het verband met de Kennedy moord niet aan het licht komt. Het is een aaneenschakeling van doofpotten. Dat wordt des te meer duidelijk als je weet dat zowel Ford als Allen Dulles lid waren van de Warrren Commission. En door wie werd de Warren Commission benoemd? Door hun marionet en Kennedy hater Lyndon B Johnson, die de bak in zou zijn gegaan als Kennedy was blijven leven. Vanwege het groeiende Bobby Baker schandaal. De rechtzittingen daarover worden dan ook meteen gecanceled na de moord op Kennedy. En wie is verantwoordelijk voor de bewijsvoering van de Warren Commission? De persoonlijke vriend en buurman van Lyndon Johnson: J. Edgar Hoover, de FBI directeur en zo mogelijk een nog grotere Kennedy hater. Kennedy had die snotneus van een Bobby zijn baas gemaakt en het was algemeen bekend dat Hoover met pensioen gestuurd zou worden als Kennedy herkozen werd. Bovendien zou hij dan Bobby directeur van de CIA maken. Hoover had trouwens altijd het bestaan van de mafia ontkend, niet alleen omdat hij daar vrienden had, maar ook omdat de mafia compromitterende fotos had van hem en zijn tweede man Clyde Tolson. Hoover was namelijk homosexueel, en daar dachten ze toen wat minder vrij over.

Slide: Howard Hunt

Slide: David Atlee Phillips

Slide: Ted Shackley

Slide: Lyndon Johnson

Slide: J. Edgar Hoover

George Bush is nog steeds dik bevriend met Orlando Bosch en Felix Rodriguez. Om die namen even terug te halen, dat waren dus ook Cubanen voor Operation 40. Die Felix Rodriguez, leidt trouwens ook in 1967 het CIA team dat Che Guevara vermoordde in Bolivia. Felix is later samen met Luis Posada Carriles ook een sleutelfiguur in Iran-Contra. Jaren tachtig, u weet wel, Oliver North, illegale wapenleveranties gefinanciert met drugsgeld. Dat is ook de doofpot ingegaan. En ook daar rapporteert Felix Rodriguez rechtstreeks aan George Bush, die dan vice president is.

Slide: George en Felix in het Witte Huis

Slide: George en Felix

Slide: Felix en Che Guevara

En die Orlando Bosch en Luis Posada Carriles, dat is ook een team. Die hebben een historie van ruwweg 5 aanslagen per jaar tegen het Castro regime. Maar in 1976, onder supervisie van George Bush en Ted Shackley, worden ze dan dan toch gepakt. Waarvoor worden ze gepakt? Voor het opblazen van een Cubaans verkeersvliegtuig, waarbij alle 73 inzittenden het leven laten. Mogen we dit een terroristische daad noemen of niet?

Ook in datzelfde jaar wordt hun Operation 40-klasgenoot Guillermo Novo veroordeeld voor de moord op een Chileense diplomaat. Zijn auto ontploft in de straten van Washington. Na wat druk en geknoei met bewijs, georkestreerd door de CIA, wordt hij echter in hoger beroep weer vrijgesproken.

Slide: Guillermo Novo

Slide: Guillermo Novo wordt vrijgesproken

Maar bij Orlando Bosch en Posada Carriles lukt dat niet. Die worden in Venezuela berecht en veroordeeld tot levenslang. Maar in 1985, negen jaar later dus, ontsnapt Posada met hulp van de CIA. Hij duikt een paar dagen later op in El Salvador aan de zijde van zijn maat Felix Rodriguez om hem te assisteren bij de Iran Contra operaties. Voor het gemak heten ze nu Ramon Medina en Max Gomez. Op het vliegveldje van Llopango worden vliegtuigjes met wapens uitgeladen en met cocaine teruggestuurd naar de VS. Zo wordt de belastingbetaler er niet mee lastig gevallen. Ook deze handelingen worden aangestuurd door George, inmiddels Vice President. Orlando Bosch moet nog even wachten, maar ook hij wordt in 1987 door Venezuela vrijgelaten onder diplomatieke druk van Jeb Bush en de ambassadeur voor Venezuela. Deze man heet Otto Reich en is inmiddels adjunct minister van Buitenlandse Zaken onder Colin Powell. Terug in Miami, krijgt Orlando Bosch van George Bush een presidentieel pardon, vrijwel direct nadat Bush president wordt.

Slide: Orlando Bosch, nu

Slide: Otto Reich

Bosch houdt zich verder rustig, maar Luis Posada en Guillermo Novo kunnen het maar niet laten. Ze worden met nog twee handlangers in Panama gepakt voor de laatste moordpoging op Castro. Dat gebeurde in het het jaar 2000, 5 jaar geleden. Voordat Fidel daar kon spreken op een Latijns-Amerikaanse top, werden ze gesnapt met tassen vol explosieven. Als het gelukt was, was niet alleen Fidel de lucht in gegaan, maar ook honderden onschuldigen toehoorders. Afijn, alle vier krijgen 8 jaar cel aan hun broek.

In 2003 schreef ik een artikel, waaruit ik u even wil citeren:
Begin citaat: Maar let op, Washington werkt hard aan hun vrijlating. George W. vindt immers ook dat Castro "weg moet". Dat konden we zelfs lezen op NOS teletekst. Het valt me nog mee dat hij niet dreigt Panama binnen te vallen, zoals hij met Nederland zou willen doen als wij met ons Internationale strafhof Amerikanen zouden berechten. Laten we nog maar even vast houden aan Maarten van Rossem's stelling dat de soep wel niet zo heet gegeten zal worden als opgediend. Maar waarom horen we toch NIETS over de Panamese rechtszaak in de mainstream media? Einde citaat.

Ik zou mijzelf bijna profetische kwaliteiten kunnen toedichten. Want wat is er sindsdien gebeurd? Welnu, alle vier deze terroristen hebben vorig jaar gratie gekregen van de vertrekkende Panamese Presidente. Druk vanuit Washington wordt zowel door Panama als het Witte Huis ontkend. Maar Fidel Castro zegt dat de Bush regering 4 million dollar heeft betaald om 1 en ander te bewerkstelligen. En je kan zeggen wat je wil , maar Fidel Castro heeft een goeie inlichtingendienst. Die heeft hem tenslotte al die tijd in leven gehouden.

Om het verhaal even af te maken, drie van deze vier heren, vlogen direkt terug naar Miami, waar ze als vrijheidsstrijders werden onthaald. Maar Luis Posada werd nog steeds gezocht door Venezuela om zijn straf uit te zitten voor de aanslag op het Cubaanse vliegtuig. Dus hij dook onder naar een onbekende bestemming.

Slide: Fidel Castro met foto van Posada Carriles

Maar in de lente van dit jaar, 2005 praat ik over, duikt hij plotseling op in Miami. En hij vraagt asiel aan. Hoe hij door de mazen van Homeland Security heeft kunnen kruipen, mag Joost weten, maar de amerikaanse autoriteiten doen helemaal niets! Tot het moment dat Fidel Castro en Chavez van Venezuela zoveel stennis beginnen te maken, dat de Bush regering wel iets moet doen! Dus wordt Posada opgepakt en gearresteerd. Onze eigen Gerard Arninkhof presenteerde die dag het Nos Journaal. En hij meldde dat de zaak pikant was, want Luis Posada was een bekende CIA agent. Sindsdien is het verhaal uit de headlines verdwenen, maar ik kan u vertellen dat de Amerikanen inmiddels het uitleveringsverzoek van Venezuela hebben afgewezen. Met als excuus dat hij mogelijk in Venezuela gemarteld zou worden. De negen jaar dat hij daar in de gevangenis zat is hij nooit gemarteld, en als Amnesty Internional klachten heeft over Venezuela dan mag u het mij zeggen, maar volgens mij is het het meest humane land in Zuid Amerika.

Slide: Fidel Castro met foto van Posada Carriles

Ook heeft Posada openlijk gezegd dat als hij uitgeleverd zou worden, hij gedwongen zou zijn om informatie te geven die Amerika in verlegenheid zou brengen. De vraag is dus waarom de Bush regering deze terrorist ten alle kosten moet beschermen? Ik claim als 1 van de weinigen het antwoord te weten. Samen met Bush natuurlijk. Maar ik zou natuurlijk willen dat de hele wereld het weet: Omdat Luis Posada alles weet van de Kennedy assassination. Omdat ik weet dat hij die dag aanwezig was op Dealey Plaza. Omdat Posada het geheim van Dallas kan verklappen en zeer waarschijnlijk 1 van de andere schutters was. Dat is het grote geheim dat onder tafel moet blijven.

En weet u wie er nog meer op Dealey Plaza waren? Orlando Bosch, Guillermo Novo, Frank Sturgis, Howard Hunt, David Atlee Phillips. Allemaal leden van Operation 40. Operation 40 was de baby van Allen Dulles, Richard Nixon en George Bush.

Ik hoop dat u nu ziet dat het geen simpel verhaal is. Dat het niet in een paar zinnen te vertellen is. Dat het niet alleen gaat om de oplossing van een moord, maar veel meer om het blootleggen van de gigantische corruptie in het Amerikaanse politieke systeem, en met name de top. En dat is een direkte bedreiging voor de vrijheid en de integriteit van de democratie. En dat gaat ons toch allemaal aan? Daarom moet u het boek lezen. Afijn, nu begrijpt u in elk geval waarom Nixon tegen Haldeman zei, dat als Howard Hunt zou praten, hij "the whole Bay of Pigs thing" kon opblazen. Want zoals Haldeman aangeeft in zijn biografie "The ends of Power", bedoelde Nixon daarmee de Kennedy Assassination.

Maar als u toch vraagt om het te simplificeren. Als u toch vraagt wie er achter de moord op Kennedy zitten. Dan zeg ik: Dezelfde figuren die Fidel Castro probeerden te vermoorden. Dezelfde figuren die Cuba terug wilden. Dezelfde figuren die het hardst roepen dat Lee Harvey Oswald de eenzame schutter is. En wie waren die figuren dan?

Dat was een deel van de CIA, een deel van de Texaanse grootindustrielen, met name de Oliebaronnen en de wapenindustrie, een deel van de Cubaanse bannelingen, en een deel van de Mafia. Al die groepen worden vaak als verschillende entiteiten gepresenteerd. Of als verschillende verdachten voor de moord op Kennedy. Maar de waarheid is dat al deze groepen dezelfde handen op één buik waren. Het is zelfs publiek geworden dat al deze groepen samenwerkten om Castro te vermoorden en Cuba te heroveren. Het is bekend dat de CIA darrvoor de hulp had ingeroepen van de mafia, Sam Giancana in Chicago, Carlos Marcello in New Orleans, en Santo Trafficante in Florida. Ze hadden ook allemaal een duidelijk belang daarbij. En de Bush familie vertegenwoordigt al deze belangen: Anti Castro, Olie, CIA, wapens, en deels ook mafia. En Kennedy stond in de weg. Kennedy wilde een einde maken aan hun macht. En Kennedy deed in hun ogen de Varkensbaai mislukken, want op het laatste moment liet hij geen bommenwerpers opstijgen, om de luchtmacht van Castro weg te vagen. Dus werd het hele invasieleger in de pan gehakt of gevangen genomen. Kennedy werd openlijk een verrader genoemd vanwege dit fiasco. En om het nog erger te maken, ontslaat hij de top drie van de CIA: ......... Allen Dulles, Richard Bissell, en Generaal Cabell. En de broer van Generaal Cabell is de burgemeester van Dallas, verantwoordelijk voor de route en de security van Kennedy's optocht daar.

Slide: Drie generaties Bush

Voor de rest moet u denken aan Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford en George Bush zelf. Plus hun vrienden in Texas, in de CIA en in de mafia. Mijn verhaal helpt dus de reputatie van vier oud presidenten om zeep. Dat geeft u wellicht een beetje een indruk om welke belangen het gaat. En waarom er alles aan gedaan wordt om de officiele lezing te behouden, zelfs al gelooft niemand die meer.

Daar zou ik het voor vandaag bij willen laten. Als u wilt, kunt u veel meer leren via het boek of de website. Mijn website is JFKmurdersolved.com

En het boek kunt u bij elke Nederlandse boekhandel bestellen, als ze het al niet op voorraad hebben. De levertijd is binnen 5 dagen. U kunt het ook hier vandaag meenemen. Ik heb een voorraadje bij me. Als we nog tijd hebben, beantwoord ik graag uw vragen.

Dank u wel.

Wim Dankbaar


The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com