November 22, 1963
Dallas, Texas
In less than
a second,
America died.

CONTENTS

Home
New book
Documentary
Book
Confession DVD
Spooks + Hoods
Lee and Frank
For beginners
Files critics
James Files 2003
Judyth Baker DVD
More evidence
Tippit killer
Luis Posada
The patsy
Special Release
Special alert
Interview Reviews
Pepsi & Coke
Presentation Wim
Anatomy
Joe West
The Investigation
James Files 1994
Faith Files
Chauncey Holt
Tosh Plumlee
Judyth Baker
Ed Haslam
Black Ops
Bob Bennett
George Bush
Researchers
Jack Ruby
Gary Mack
Bruce and Wim
Zack and Jim
Bob Vernon
The Three Tramps
The Zapruder Film
The Headshots
The Grassy Knoll
Murder Myths
Throat wound
Badgeman
South Knoll
$ 1000 Reward
Why is Files in jail?
Is Files for real?
Jim Garrison
Conclusion
The Autopsy
Warren Omission
The Cover-Up
Oswald & the CIA
VSA Test
Dallas Evidence
Dealey Plaza
Reasons Why
JFK's Skull
The Embalmer
Picture Gallery
Links
E-mail Us

JFK-Forum
Facebook Group


List of rest of pages:

ARRB 94
Cast
Files on CIA
Court Case
Doctors
Epstein
FBI Transcript
Files Family
Knoll Figure
Firebal1 XP100
Files on Files
Joe Granata
Interview
Jada
Judyth
Oswald and CIA
Teethmarks
Terrormasters
Nixon-Ruby
NSA letter
Oswald
Bush-Nixon
David Phillips
Headpoint
PR
Prescott
Ritchson
Sturgis
A Thought
Zack
Witness Report

"If you shut up the truth and bury it under the ground, it will but grow, and gather to itself such explosive power that the day it bursts through it will blow up everything in its way."

- French author Emile Zola

"Treason does never prosper.
What's the reason?
When it prospers,
None dare call it treason."

Sir John Harrington
click

Open antwoord Jan Vlug

Van de weblog van Maurice de Hond

Beste Jan,

Allereerst moet mij van het hart, zoals eerder gezegd, dat ik bewondering blijf hebben voor de job die je doet. Zeker onder deze omstandigheden die ik niet benijd. Grote klasse! Als ik ooit een moord pleeg, neem ik jou als advocaat, echt waar. Je hebt een tijd niks van me gehoord, met name omdat je Michael en Meike zo vakkundig wist af te schermen, maar nu lok je zelf weer even een reactie uit met je antwoord op de open brief. Het is immers geen geheim dat ik in het "kamp" van Maurice zit, dus we zijn nu eennmaal opponenten. Daarom moet je me ook maar niet kwalijk nemen dat ik je op een aantal inconsequenties ga wijzen. Om te beginnen vind ik het niet zo slim, en ook niet in het belang van je client, om te reageren op een open brief op de weblog van Maurice. Ik zou het je zeker verbieden als je mij verdedigt in een soortgelijke situatie. Des te meer omdat je al ruim de vloer krijgt van onze publieke omroepen om je verhaal neer te zetten zoals jij dat wilt, en zonder de lastige vragen die je mij onbeantwoord laat. Ook weer heel vakkundig trouwens. Dus doe dat nou niet weer, Jan. Als je even nadenkt, weet je dat het niet handig is, net zoals als het niet handig was om te melden dat Michael "woedend" was over het grafonderzoek. Dat heb je goed gecorrigeerd met de mededeling dat hij er geen enkel bezwaar tegen had. "Maurice ziet spoken, dus maak maar open dat graf!" Zie je nou wel? Niks aan de hand. Wij zouden een goed team vormen. Je moet dus ook niet zeggen dat je een trouwe lezer bent van de website van De Hond. Nee, jij en Michael staan ver boven dat amateuristische geklungel. Geen ervaring, hij roept maar wat. Kijk nou eens hoe Peter de Vries dat doet. Gewoon weghonen.

Als het allemaal over is, dan houd ik je eraan eens na te bomen over de zaak met een goed glas, een beetje zoals Eikelenboom en Visscher dat ook deden na de uitspraak in 2004. Heb je je trouwens gerealiseerd dat het eerste deel van mijn voorspelling al is uitgekomen? Donner afgetreden. Jammer genoeg niet voor deze zaak, maar je kunt niet alles hebben. De rest van mijn commentaar vind je tussen de tekst van je antwoord aan de heer de Leest.

Geachte heer de Leest,

Met interesse nam ik kennis van uw brief aan mij op de site van Maurice de Hond (ik ben een trouw bezoeker).

Nee Jan, zoals gezegd, foutje.

Hoewel ik niet op alles dat mij bereikt inga, heb ik er toch behoefte aan uw vragen te beantwoorden.

Waarom toch? Michael en Meike hebben die behoefte ook niet volgens jou. Houd je eigen lijn vast!

In de eerste plaats heb ik, bij mijn weten nooit (of hooguit zelden) beweerd dat Ernest Louwes de moord op mevrouw Wittenberg op zijn geweten heeft.

Nou nou, je hebt wel gezegd in het interview met Molenaar dat de juiste man wat jou betreft achter de tralies zit.

Wel dat hij er onherroepelijk voor is veroordeeld, maar dat is een feit van algemene bekendheid. Of die veroordeling terecht is geweest of niet, is niet aan mijn oordeel onderworpen. Dat is immers de taak van de rechter. Ik heb bij meerdere gelegenheden erkend dat het onderzoek in de zaak Louwes naar mijn mening ernstige gebreken vertoont.

Kijk, dat vind ik nou groots! Heel wat grootser dan het OM en Brouwer, die volhouden dat er geen fouten zijn gemaakt. Maar .... als ik Michael of Meike was, zou ik je toch adviseren om de lijn van het OM aan te houden. Die hebben toch al alles uitgezocht? Het is voor de strategie echt niet handig om toe te geven dat daar fouten bij zijn gemaakt. Het is juist perfect zo. Drammers als de Hond kletsen over zaken waar ze geen kaas van hebben gegeten.

Gebreken waarvan ik, als ik de advocaat van Louwes zou zijn, allerlei gevolgen zou hebben verbonden. Ik ben echter niet de advocaat van Louwes en evenmin de Officier van Justitie die Louwes vervolgt.

Haha! Da's een goeie, Jan. Jij zou het wel even beter doen dan Knoops. Misschien ben ik dat nog met je eens ook ! Ik ben het zeker met je eens dat Spong of Mosckovitz allang gehakt hadden gemaakt van het OM. Wat dat betreft zou ik ook liever aan de andere kant staan. Maar dat sta je niet , dus wederom vind ik het niet verstandig om een dergelijke uitspraak te doen. Ik weet wel zeker dat de eerder genoemde heren die opvatting delen. Je moet toch geen adviezen gaan geven aan de tegenpartij? Veel te eerlijk. Stel voor dat ze er nog niet opgekomen waren! Afijn, nu je wakker bent, zul je wel niet meer willen delen welke "gevolgen" je zo al in gedachte had. Daar ben ik dan niet weer slim.

Kortom: ik blijf zo ver mogelijk weg van de zaak Louwes en richt mij op de zaak De Jong. Knoops doet overigens hetzelfde: hij richt zich op de zaak Louwes en neemt de naam van Michael de Jong zelden of nooit in de mond.

Inderdaad, hij noemt hem heel netjes "de klusjesman", hoewel dat van jou niet hoeft. Typisch Knoops, niet?

Ik heb er in het geheel geen bezwaar tegen dat Louwes zich op alle mogelijke manieren verdedigt. Ik heb er ook geen enkel bezwaar tegen dat hij de pogingen van Maurice de Hond c.s. omarmt. Ik begrijp dat wel. Waar ik wel bezwaar tegen heb, is het feit dat Michael als schuldige wordt afgeschilderd in een mediaspektakel dat zijn gelijke niet kent, terwijl er een ander onherroepelijk voor deze moord is veroordeeld.

Ja maar Jan, aan dat mediaspektakel doe je toch hard mee? Wie kwam er nou het meest in beeld gisteren?

Als Maurice c.s. hun resultaten aan het OM zouden hebben gegeven en daarbij aan het OM hadden gezegd: "kijk eens in de richting van een andere mogelijke verdachte", dan had je mij niet gehoord.

Huh? Dat heeft hij toch gedaan?

Maurice heeft er echter voor gekozen om nog voordat het oriŽnterend onderzoek was aangevangen, Michael aan de paal te nagelen (zie de eerste twee Netwerkuitzendingen).

Ach, aan de schandpaal nagelen, da's een kwestie van formuleren. Je kan ook zeggen dat hij gebruikt maakt van zijn recht om zijn overtuiging uit te spreken, op basis van steekhoudende argumenten nog ook, waar jij niet op in wil gaan.

Daarmee handelt hij onrechtmatig.

Ho ho, Jan. Daar is nog geen uitspraak over gedaan. Niet voor je beurt eigen rechter spelen. Dan kun je de ketel niet meer verwijten. Ik vind trouwens nog steeds dat je mij er even bij moet zetten. Da's toch een kleine moeite?

Hoe kun je je daartegen verdedigen?

Ja jeetje Jan, dat is nu echt een voorzet voor open doel. Hoe kun je hem geven? Het antwoord is: Door gewoon aan te tonen dat je niks met die moord te maken hebt, zoals Louwes dat ook doet, weliswaar tevergeefs voor het OM, maar niet voor velen hier en hopelijk ook niet voor de Hoge Raad morgen. Door niet aantoonbaar en veelvuldig te liegen, en bijvoorbeeld ook door je "alibi" te bewijzen en niet steeds te veranderen.

Als er vragen zijn aan Michael, dan zullen we die (zo goed als dat na 7 jaar nog gaat) beantwoorden, maar dan aan het OM en niet aan Maurice de Hond, de pers of een ander.

Tja, dat is ook niet helemaal waar. De bereidheid tot antwoorden is tot nu toe nihil. Aan het OM zijn bovendien verschillende versies van antwoorden gegeven. Zo weten we nog steeds niet, ondanks mijn vraag aan jou, aan welke versie van het alibi Michael en Meike nu vasthouden. Dat ze thuis waren of in de soos? Ook het OM wil hier maar geen uitspraak over doen. Rekken, negeren en geheim houden is troef daar. Maar voor de rest vind ik dit een goeie strategie van je. Verschuil je gewoon achter het OM. Prima!

Alle vragen van het OM (ingegeven door Maurice de Hond) zijn overigens door Michael en Meike beantwoord.

O ja? Dan weet je veel meer dan ik. Ook de vraag over de twee verschillende alibi's? Ook of Michael 1 van de 2 versies kan ondersteunen middels andere getuiges dan Meike? Ook waarom hij loog over de magneetstrip en de financiele giften van de weduwe? Ook waarom hij belde naar Meike toen hij volgens eigen zeggen bij Meike thuis was? Ook wat hij te zeggen heeft over de getuiges die hem betichten van daderkennis? Of stelt het OM dat soort vragen niet? Dat zou vreemd zijn, want die zijn namelijk ingegeven door Maurice de Hond.

Komen er nog vragen, dan beantwoorden we die ook.

Laten we nu eerst maar eens de antwoorden op bovenstaande vragen krijgen. Dat lijkt me al een aardige kluif.

Meer kun je van hen niet verlangen. Zij leggen verantwoording af aan de autoriteiten en niet aan de burger.

Het is moeilijk te begrijpen voor iemand die geen advocaat is, maar de schuld of onschuld van Michael speelt voor mij geen rol. De waarheid evenmin. Mag voor mij geen rol spelen. Ik hoor volledig partijdig de belangen van de cliŽnt te dienen. Dat doe ik dan ook. Dat is overigens niet iets dat ik verzonnen heb: zo is het systeem al sinds de Romeinen. Ik vrees dat u en ik dat niet meer zullen kunnen veranderen.

Nou, dat heb je dan wel een beetje bijgesteld, niet? Dus als Meike nu zou zeggen dat ze er niet meer mee om kan gaan en Michael de moord heeft gepleegd, zou je ze niet meer wegsturen? Dan wordt je steeds gehaaider, het kenmerk van een goeie advocaat.

Nog iets, Jan. Ik vind het een beetje raar dat onze communicatie vertrouwelijk moet blijven, maar dat je wel email passages van Maurice op TV laat zien. Da's niet zo clever met een recht-door-zee-image.

Dat je ze uit hun verband rukt is weer in het belang van je client, dus dat begrijp ik nog, maar je moet je toch beter realiseren dat niet alle media het ANP copy - pasten. Van je collega's bij het NJB heb je al een uitbrander gehad. En dan is er ook nog deze website. Pas daar dus mee op!

Ik hoop dat ik uw vragen hiermee te hebben beantwoord.

Niet echt. Zoals je ziet, roepen je antwoorden vooral weer vragen op. Nu je deze onverstandige weg bent ingeslagen, hoop ik natuurlijk wel dat je hem blijft gaan !En let op! Ik teken met :

Vriendelijke groeten,

Wim

The last seconds of life


COPYRIGHT 2003 jfkmurdersolved.com
All Rights Reserved


Google
WWW jfkmurdersolved.com